Initiatiefwet verdringingstoets naar Eerste Kamer – Aanbestedingsnieuws

Initiatiefwet verdringingstoets naar Eerste Kamer

Het voorstel voor een initiatiefwet van Sadet Karabulut tegen verdringing is aangenomen op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de PVV stemden voor. Nu ligt het voorstel ter behandeling bij de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt plaats op 28 maart 2017.

Bron www.sp.nl

Het voorstel wil de mogelijkheid van verdringing op de arbeidsmarkt ten gevolge van onder meer social return beperken. Aanbestedende diensten moeten aan de hand van de verdringingstoets controleren of sprake is van verdringing wanneer ze arbeid inkopen. Het wetsvoorstel is twee keer gewijzigd. Op 16 februari is een tweede Nota van Wijziging aangenomen, onder meer om de wachtperiode voor verdwenen werkzaamheden terug te brengen van vijf naar drie jaar.

Uit de Toelichting: “De initiatiefnemer komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De initiatiefnemer is van mening dat een periode van drie jaar acceptabel is en effectief is in de bestrijding van verdringing.” Daarnaast wordt niet toezicht gehouden door de SZW maar wordt aangesloten bij het toezichtcriterium van de Participatiewet.

Uit de Handelingen: “Het kabinet constateert dat de initiatiefwet de administratieve last van de uitvoering van re-integratie door gemeenten en UWV vergroot, en ook leidt tot een toename van administratieve lasten voor bedrijven die inschrijven op aanbestedingen met social return. Ik merk ook op dat vrijwilligerswerk dat de bijstandsgerechtigde zelf heeft gekozen om aan te wenden in het kader van die sociale activering, aan de verdringingstoets moet worden onderworpen. ”

Voor het voorstel kan nog een kink in de kabel komen als de wet eventueel controversiëel wordt verklaard. Bij het aantreden van een nieuw kabinet stemt de nieuwe Tweede Kamer over  in de Eerste Kamer aanhangige wetten die controversiëel zijn. Dat zijn wetten die in de oude Tweede Kamer wel maar in de nieuwe Tweede Kamer niet een meerderheid hebben. Het huidige voorstel zou bij de nieuwe Tweede Kamer slechts kunnen rekenen op de steun van 74 zetels. Het zal er dan van afhangen wat de nieuwkomers van Forum voor de Democratie gaan stemmen voor wat betreft de controversiëelverklaring ten aanzien van dit wetsvoorstel.

Bron: Website Eerste Kamer, 24 maart 2017

Zie ook:
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34325_initiatiefvoorstel_karabulut
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20170321/start_procedure
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20162017-52-36.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *