Correctieve E-werkzaamheden Waalwijk – Aanbestedingsnieuws

Correctieve E-werkzaamheden Waalwijk

Foto: Pexels.com

De aanbestedende dienst, de gemeente Waalwijk is van plan met deze aanbesteding een overeenkomst te sluiten met één partij voor het uitvoeren van (voornamelijk correctieve) werkzaamheden aan de elektrotechnische installaties binnen en buiten het gemeentelijk vastgoed. Hieronder worden werkzaamheden verstaan aan alle elektrische installaties die niet onder een reeds bestaand onderhoudscontract vallen.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:
– het oplossen van storingen aan elektra, verlichting, databekabeling en andere gebouw gebonden elektrische installaties;
– het vervangen van defecte materialen (o.a. schakelmaterialen, binnen- en buitenarmaturen en lampen
– het vervangen of aanbrengen van materialen in het kader van duurzaamheid (o.a. verlichting, sensoren);
– het (door een derde) laten keuren en opleveren van de installatie.

De opdrachtgever heeft de doelstelling een partner te selecteren die:
– snel kan schakelen in geval van calamiteit of urgentie;
– korte communicatielijnen biedt;
– helder communiceert over de oorzaak en of verbeterpunten n.a.v. het oplossen van een storing;
– een bijdrage levert in het inzichtelijk en transparant maken van de kwaliteit van de installaties in de gebouwen;
– optimalisaties adviseert in proces, kwaliteit, kosten en dienstverlening.
Buiten de scope van deze opdracht vallen:
– Preventieve onderhoudswerkzaamheden aan:
o brandmeldinstallaties;
o ontruimingsinstallaties;
o inbraakinstallaties;
o camera installaties;
o AV-systemen;
o Liftinstallaties;
o Schuif- en tourniquet deuren;
o Lantaarnpalen;
o Laadpalen.
– Nieuwe installaties of vervangingswerkzaamheden met een omvang groter dan €70.000,-.

De gemeente Waalwijk wil een raamovereenkomst afsluiten voor het uitvoeren van correctieve werkzaamheden aan de E-installaties voor een periode van twee jaar. Dit is exclusief een optie tot verlenging van twee keer één jaar. De verwachte som van de storings- en vervangingswerkzaamheden en kleine opdrachten betreft circa. €185.000,- ex btw per jaar. Voor deze opdracht volgt de gemeente Waalwijk de openbare procedure. De gemeente Waalwijk heeft het voornemen de opdracht te gunnen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned maandag 23 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314196

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 oktober 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *