BAM start met werkzaamheden N346 Schakel Achterhoek A1 – Aanbestedingsnieuws

BAM start met werkzaamheden N346 Schakel Achterhoek A1

Tussen 2023 en 2025 legt aannemer BAM de nieuwe provinciale weg aan: de N346 Schakel Achterhoek-A1. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland. In februari 2023 starten de voorbereidende werkzaamheden. Er zijn voorlopig geen afsluitingen of omleidingen nodig.
De belangrijkste eerste werkzaamheden bestaan uit: het aanbrengen van damwanden in het Twentekanaal voor de nieuw te bouwen brug, verwijderen van bomen en groen op diverse locaties langs het tracé en de aanleg van een tijdelijke weg tussen de Kwinkweerd en de bestaande Lochemse brug. Dat laatste is nodig zodat nutspartijen op en rond het Markerinkterrein kabels en leidingen kunnen verleggen. Aansluitend in april 2023 start de aannemer met werkzaamheden om aan de noordzijde van de Kwinkweerd de nieuwe provinciale weg aan te leggen.

©Gelderland 2023 –
Aerius op planviewer vv. Royal Haskoning

De werkzaamheden vinden de komende periode grotendeels plaats naast de weg. Voor de werkzaamheden zijn dan ook geen afsluitingen of omleidingen nodig. Wel kan er plaatselijk kortdurend oponthoud ontstaan door bijvoorbeeld plaatselijke wegversmallingen. De verkeershinder zal om die reden beperkt blijven. Wel kan er als gevolg van de werkzaamheden sprake zijn van enige geluidshinder.

Bron: Gelderland, 20 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *