Motie voor innovatie inkoop nieuwbouw college Smallingerland – Aanbestedingsnieuws

Motie voor innovatie inkoop nieuwbouw college Smallingerland

Na een aanbesteding zijn de kosten voor nieuwbouw van het Gomarus-college veel hoger uitgevallen. De kosten bedragen € 5 miljoen voor 2500 m2. Dat betekent € 2.000,- per m2. De raad van Smallingerland had voor de verbouwing € 3,6 miljoen voor uitgetrokken en daar moet nog eens € 1,2 miljoen op toegelegd. PvdA, Groenlinks en P.A.U.L dienden daarom een motie in om in het vervolg innovatief in te kopen.

©Smallingerland 2018

Het college geeft ook aan dat een exacte reden voor de onverwachte prijsstijging niet te geven is. Het college heeft daarover het volgende bericht:

Het gebouw op een plint plaatsen, het ophogen van het gebouw en gewijzigde detaillering in verband met eisen van de welstandcommissie Hus en Hiem kosten ruim € 400.000. Er wordt vanuit gegaan dat de tweezijdigheid van het gebouw met een voorkant naar de Wuiteweg en naar de Drift ook voor een kostenophoging zorgt van € 60.000.
–  De meerkosten door duurzaamheid bedragen ongeveer € 250.000.
– De overige kosten komen voort door de reguliere bouwindexatie over 2 jaar circa 4,5 % en uit de slechte markt voor nieuwbouw. De inschrijfprijzen liggen circa 10-15%hoger dan 2 jaar geleden. Deze ophoging van de bouwkosten over de afgelopen 2 jaar met een percentage van minimaal 15% vertegenwoordigt een bedrag van € 550.000,-

Duurzaamheid is volgens het college een belangrijk kostenverhogend element. De besparingen die worden bereikt bij een efficiëntere oudbouw worden ingebracht bij de kosten voor het bouwen van nieuwbouw. Hierom deelt het schoolbestuur niet navenant mee in de kostenstijging. Opmerkelijk dat die kostenstijging dan juist vooral zit in een duurzamere nieuwbouw. Ook is een dubbel zo groot bedrag open aan directiekosten, waaronder architectuur en installatie valt. “Deze post is met €452.224 20% van de hoofdsom. Op de vraag van raadsleden of dat niet erg hoog is, antwoordt het college dat dit eerder weinig is. “Dat is eerder bijzonder laag te noemen.” [Red AN: Geef het dan maar aan ons.]

Het schoolbestuur mag wat ons betreft besparen op de kosten van onderhoud aan het huidige gebouw. De opbrengst van die besparing mag het bestuur inbrengen in de nieuwbouw. Behalve die
inbreng is in overleg met het bestuur gekeken naar de exploitatie van de nieuwe school. De besparing door de extra duurzaamheidsmaatregelen zijn gekapitaliseerd en we zijn op basis daarvan tot een afspraak gekomen over de eigen bijdrage. Het achteraf ophogen van die
bijdrage is niet aan de orde, want die gaat niet over besparingen van het schoolbestuur, maar over de hogere bouwkosten. Een typische gemeenteverantwoordelijkheid.

Lokale partijen PvdA, Groenlinks en de Fractie P.A.U.L. Smallingerland hebben daarom afgelopen 20 februari een motie ingediend om een innovatie-inkoop te organiseren, bij eventuele volgende nieuwbouw van scholen.

Met de raad een informatiebijeenkomst om te komen tot dit innovatieve proces ‘van
aanbesteding naar inkoop’ op korte termijn te organiseren
– Bij de eerstvolgende bouw van een nieuwe school dit proces te overwegen en voor te
leggen aan de Raad
– Bij gebleken voordelen deze nieuwe wijze bij de bouw van een nieuwe school in te
gaan zetten

Een eerdere motie van het CDA waarbij een alternatief voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw is overlegd, haalde het niet.

Zie ook:

https://smallingerland.raadsinformatie.nl/document/6168065/1
https://smallingerland.raadsinformatie.nl/document/6212631/2

https://www.smallingerland.nl/Int/2017/2017-Februari/Raad-over-nieuwbouw-Gomarus.html

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *