Omkoop inzake training marechaussee uitspraak verwacht na verjaring – Aanbestedingsnieuws

Omkoop inzake training marechaussee uitspraak verwacht na verjaring

Vlak voor de kerst verscheen een conclusie van het Parket van de Hoge Raad, over  de raamovereenkomst Programma Afpakken. Voor het Raamovereenkomst Programma Afpakken was kennelijk een opleidingsbudget en in 2014 en 2015 was daarvoor een ondernemer, zo stelde het Hof althans vast, bereid een prijs te betalen om een opdracht te gunnen aan zijn trainings & adviesbureau. Die ondernemer was zelf ook ambtenaar, al sinds 2009 en werkte 1 dag in de week voor zichzelf en was tot 2014 ook het enige bedrijf dat die trainingen verzorgde. Toch wel aardig om even te lezen, vooral om te zien hoe opdrachten achter de schermen verdeeld worden.

De Hoge Raad houdt een aantal zaken die door het Hof zijn vastgesteld, ook voor bewezen verklaard, en die geven een inkijkje in wat kennelijk gebruikelijk is en waarom grote uitgevers met hun opleidingen kennelijk helemaal achteraan staan bij het uitdelen van opdrachten, eerst komen namelijk alle bijklussende ambtenaren aan de beurt. Wat voor opleidingen de overheid zichzelf wil geven hoor je niet, laat staan dat je opleiders kan gaan zoeken die die opleiding kunnen gaan geven.

 

Tot 2014 werd de inkoop van opleidingen door de KMar geregeld met behulp van een aanvraag tot behoeftestelling (ATB). [betrokkene 2] , leidinggevende van [betrokkene 1] , heeft verklaard dat [betrokkene 1] een centrale rol vervulde bij het regelen van de financieel-economische opleidingen; hij was op de hoogte van het budget, hij verzorgde de behoeftestelling, hij benaderde de trainer om in te schrijven en hij bepaalde wie de opleiding mocht gaan geven. [betrokkene 1] moest verantwoording afleggen aan [betrokkene 2] , maar aangezien hij binnen de KMar de (enige) deskundige was inzake het [D] programma, genoot hij veel vrijheid. [betrokkene 1] heeft verklaard dat hij bij de selectie van opleiders de voorkeur gaf aan [B] , vanwege de kwaliteit.

De verdachte in de zaak die nu nog bij de Hoge Raad ligt, was sinds 1 december 2009 in dienst van het openbaar ministerie als beleidsmedewerker, het meest recent in de functie van witwas- en fraudespecialist/projectleider afpakken . Opvallend is dat de verdachte vanaf 2009 werkzaam was bij het OM als “leidinggevend fraudespecialist”, en gaf trainingen financiële recherche aan de Koninklijke Marechaussee. Die lette kennelijk zo goed op bij de cursus dat ze hun eigen opleider aangaven Niet tot hun eigen voordeel, want in 2021 is voor hetzelfde programma door de militaire kamer van de Rechtbank Gelderland een militair voor 40 uur taakstraf veroordeeld.

Wat dat betreft komt de verdachte die heel toevallig bij het OM werkte, er vermoedelijk heel wat beter vanaf, want zo overweegt de AG:

Ambtshalve merk ik het volgende op. Het cassatieberoep is ingesteld op 11 februari 2022, zodat de redelijke termijn in cassatie als bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM zal verlopen op 12 februari 2024. Indien de Hoge Raad binnen de reguliere termijn uitspraak doet, dan zal dit naar verwachting zijn nadat de redelijke termijn (net) is verstreken. In dat geval kan de straf volgens de gebruikelijke maatstaf worden verminderd, tenzij vanwege de eventuele geringe overschrijding wordt volstaan met de constatering van de schending van art. 6 lid 1 EVRM.

 

Aanbestedingsnieuws verwacht dat een eerlijke Hoge Raad korte metten zou moeten maken met de gedachtekronkels van het Hof. Dat overweegt namelijk:

“Het hof is van oordeel, anders dan de rechtbank, dat de betalingen die de verdachte aan [betrokkene 1] heeft gedaan niet alleen kunnen worden aangemerkt als een betaling achteraf voor bewezen diensten, maar ook als een beloning vooraf, teneinde de relatie te bestendigen en toekomstige samenwerking te bevorderen. “

Dus dat zetten wij voortaan ook op onze belastingaangifte. “De vorige betaling kan worden aangemerkt als een volgende betaling om een toekomstige samenwerking te bevorderen.” :-p Aanbestedingsnieuws hengelt natuurlijk ook in de opleidingsbranche, da moet je dan ook maar zien te verkopen aan ambtenaren zonder enige leuke bijkomstigheid, je mag geen gift doen en geen belofte of dienst, dat is heel lastig opleidingen verkopen zo.

©Imgflip2022

Is er nog een mogelijkheid om opleidingen te verkopen aan de overheid?  Wij verwachtten meer van de aansprakelijkheid van de rijksoverheid voor marktbederf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *