Financiering TenderNed is geen staatssteun

Aanbestedingskalender, Negometrix en CTM, allen commerciële uitgevers van overheidsopdrachten, hebben een rechtszaak verloren bij de Europese Unie over de staatssteun aan Tenderned.  Al voordat het van rechtswege verplicht werd TenderNed te gebruiken, publiceerden zij overheidsopdrachten op commerciële basis. Met de verplichte publicatie van overheidsopdrachten op het TenderNed platform is er volgens de aanbieders sprake van […]

Regio Rivierenland in gelijk gesteld kort geding “glasvezel”

De rechter heeft Regio Rivierenland op alle punten in het gelijk gesteld in een kort geding dat marktpartij Glasvezel Buitenaf had aangespannen over de aanleg, het onderhoud en het beheer van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de regio Rivierenland. De volgende stappen kunnen nu gezet worden, zoals het gunnen van de aanbesteding om de […]

Graniet met een vlekje

De rechtbank van Amsterdam heeft een uitspraak gedaan over de levering van het verkeerd soort graniet. Bij een aanbesteding zijn in het meegeleverde bestek esthetische eisen gesteld. Het graniet moet worden gebruikt in de Amsterdamse kademuren. “Het graniet heeft kleine kristallen en moet een gelijkmatige fijne en dichte structuur hebben.” Esthetiek Esthetisch geobjectiveerd, dus.En op […]

Aanbesteding jeugdzorg in Noord-Holland blijft gemoederen bezig houden.

In oktober schrreef de Alkmaarse afdeling van de Partij Voor De Dieren, dat zij zeer verontrustende informatie ontvangen had over de dubieuze wijze de aanbesteding van JeugdzorgPluszou zijn verlopen. Dat de partij in deze informatie voldoende aanleiding vond tot het stellen van kritische vragen aan het college van Alkmaar. Naast kritische vragen over de rol van […]

Aanbesteding gestaakt na wezelijke wijziging vermogen sleepboot

In een uitspraak over sleepboten oordeelt de voorzieningenrechter van Rotterdam juridisch gezien interessant, dat de leer van de wezenlijke wijzigingen ook van toepassing is op de aanbesteding. Dat werd altijd al aangenomen, zie onder meer bij Pianoo.nl Op zich is het bijna onmogelijk om het anders te interpreteren, het zou fraai zijn als je aanbesteding voor […]

Aanbieders jeugdhulp in het gelijk gesteld in kort geding

De kort gedingrechter heeft een voor de jeugdzorgverleners gunstige uitspraak gedaan naar aanleiding van de aanbesteding jeugdzorg. De rechter is er goed voor gaan zitten en bekijkt onder meer zeer inhoudelijk in hoeverre het veel gebruikte Berenschot rapport lokaal kan worden toegepast. Ook valt hem op dat verschillende definities gehanteerd worden voor overheadkosten en overige […]

Infra Dam mocht worden uitgesloten van tender om omkopingsonderzoek

De gemeente Amsterdam mocht Infra Dam uitsluiten van een aanbesteding, omdat het bedrijf in het verleden betrokken was bij een omkoping. Nadat Infra Dam als winnaar uit de aanbesteding kwam hield de gemeente een BIO-onderzoek (Beleidsregel Integriteit en Overeenkomst, viz https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/) Daaruit rees het vermoeden dat ene [naam 4] nog steeds de touwtjes in handen […]

Rechter: Heraanbesteding kisten defensie terecht

Weer een mislukte defensie aankoop. En nu, aluminium cases. Het Ministerie van Defensie had graag standaard en customized aluminium kisten en inlays voor het vervoer en de opslag van goederen gehad. Van aluminium want dat is niet te zwaar. Dat moest voor een raamovereenkomst voor 2 jaar, met een gunning aan de economisch meest voordelige […]

Limburgs leerlingenvervoer heraanbesteed na uitspraak semantische beoordeling kwaliteit

De gemeente Weert moet een aanbesteding voor het leerlingenvervoer in Horn heraanbesteden. Dat is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak over de aanbesteding voor het vervoer van basisschoolleerlingen van en naar gymnastiekaccommodaties. Een waar drama voor de inkopers, die nu helemaal opnieuw moeten beginnen terwijl het schooljaar nog maar een maand weg is en de leerlingen […]

Rivas mocht worden geweigerd om voorbehoud prijsindexatie

De situatie was al bekend sinds halverwege juli maar vorige week is ook de uitspraak gepubliceerd, op basis waarvan Zuid-Holland Zuid niet meer bij Rivas jeugdzorg mag inkopen. De zaak draait om prijsindexatie. Hoewel het doorberekenen van gestegen kosten een vrij normale gang van zaken is, kan een aanbesteder dat toch gebruiken als grond om […]

Feringa-zaak: Onaanvaardbare inschrijving vereist standvastige nee

In een uitspraak van Croon en Unica tegen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft de kort gedingrechter bepaald dat de opdracht ten aanzien van installaties van het Feringa gebouw niet gegund mag worden. De opdracht voor de bouw is voorlopig gegund aan Ballast Nedam, zo berichtte de de RUG 22 februari. De combinatie van Croon, Unica […]

Juristen hoef je van het EU Hof niet aan te besteden

Dat is tenminste de conclusie die Europa Decentraal trekt uit een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 juni 2019, C‑264/18. Heel vergezocht is die conclusie niet en ook niet echt vergaand, als je kijkt wat er nog meer te concluderen valt. Enkele advocaten eisten dat een uitzonderingsbepaling voor juridische adviesdiensten […]