Waterschap de Dommel: Uitbreiden sliblijn – Aanbestedingsnieuws

Waterschap de Dommel: Uitbreiden sliblijn

Om de sliblijn van RWZI Eindhoven toekomstbestendig te maken vanwege toename in vuilvracht en de capaciteitsuitbreiding van de waterlijn van RWZI Eindhoven, moet de sliblijn worden uitgebreid met een derde slibindikker met gemaal en leidingwerk. De opdracht gaat met een openbare procedure en loopt 15 maanden er wordt niet alleen op prijs gegund.

Het uit te voeren werk bestaat in hoofdzaak uit:

Foto: ©Waterschap Noorderzijlvest

– Het aanbrengen van leidingwerk en leidingdoorvoeren;

– Het aanbrengen van een in het werk gestorte betonnen bassin;

– Het aanbrengen van een ingedikt slibgemaal en pompput;

– De gehele werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie;

– Het treffen van arbeid hygiënische- en veiligheidsmaatregelen;

– Het verrichten van bijbehorende werkzaamheden;

– Het verrichten van werkzaamheden van algemene aard;

– Het aanbrengen van een put/gemaal.

De sluitingsdatum voor inschrijvingen is op:
20 jul. 2023, 10:00

De aanbestedingsstukken zijn beschikbaar op:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=218854

Bron: TenderNed, 26 mei 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299083/publicatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *