Ongelijke migratiekosten niet een ongelijk speelveld – Aanbestedingsnieuws

Ongelijke migratiekosten niet een ongelijk speelveld

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een nieuw advies, nummer 682 gepubliceerd. Dat advies gaat over een ongelijk speelveld.

De uitspraak is interessant voor drukkers en uitgevers die met heel ongelijke aanloopkosten te maken hebben wanneer staatsdrukkers en/of staatsuitgevers voor dezelfde opdracht willen inschrijven na 100 jaar competitieloosheid. Maar het zegt bijvoorbeeld ook iets over het treinvervoer dat voor nieuwe opdrachten bij nieuwkomers op de markt juist met minder infrastructurele investeringen ten laste van de organisatie zit.

De enkele omstandigheid dat sommige inschrijvers migratiekosten moeten maken en andere niet, maakt volgens de Commissie niet zonder meer dat sprake is van een schending van het gelijke speelveld. In dit geval lijkt de vage omschrijving van de looptijd van de overeenkomst de verschillen tussen de inschrijvers op het punt van migratiekosten te kunnen vergroten.

Niet vastgesteld kon worden welke maatregelen aanbesteder heeft getroffen ter borging van het gelijke speelveld, daarom heeft de Commissie niet kunnen beoordelen of die maatregelen afdoende zijn. De Commissie staakt de behandeling van de klacht.

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/documenten/adviezen/2023/05/08/advies-682

Speelveld ongelijk?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *