Fietssnelweg Moervaart – North Sea Port Flanders nv van publiek recht – Aanbestedingsnieuws

Fietssnelweg Moervaart – North Sea Port Flanders nv van publiek recht

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Knooppunt Moervaart situeert zich aan de Moervaartbrug.

  • De fietssnelweg komt volledig afgescheiden van de R4 en de op- en afritten. Zo wordt er gezorgd  voor een comfortabel fietstraject, volledig afgeschermd van het wegverkeer.

  • Er wordt een fietsbrug over de Moervaart gebouwd met een aansluiting naar de toekomstige fietssnelweg F401 langs de Moervaartkaai richting het veer Terdonk.

Deze opdracht omvat in het bijzonder:

  • – opbraak van bestaande verhardingen
  • – plaatsen van keermuren
  • – aanleg van een bitumineus fietspad met aanhorigheden
  • – aanleg van bitumineuze rijwegen met aanhorigheden
  • – garanderen van de waterhuishouding en de verkeersafwikkeling gedurende de werken
  • – onderhoud van de werken gedurende de waarborgtermijn

Plaats van uitvoering: Havengebied Gent.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs.

Bron: Tenderned dinsdag 7 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290811

Aanbestedingsdocumenten downloaden op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/344/L6/2022

Inschrijven op https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *