Werkgeversorganisaties en LTO pleiten voor flexibele vervoersconcessies – Aanbestedingsnieuws

Werkgeversorganisaties en LTO pleiten voor flexibele vervoersconcessies

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland pleiten in de publicatie ‘Schaarse ruimte, slimme oplossingen voor een beter aanbestedingsbeleid, dat slim en innovatievriendelijk is.  De overheid zou ook meer als launching customer moeten optreden om innovatieve concepten een betere kans te geven.

Specifiek pleiten de belangengroepen voor de bereikbaarheid van het landelijk gebied. Een belangrijk aandachtspunt zijn de verbindingen buiten de stedelijke regio’s. Hier zit het openbaar vervoer in een neergaande spiraal van afnemende reizigersaantallen en daardoor afnemende service. De grote bussen met een vaste route zijn in deze regio’s een achterhaalde vorm van dienstverlening.

“Juist hier kan het al eerder genoemde mobility as a service uitkomst bieden. De aanbeveling is om hiermee in de volgende kabinetsperiode te experimenteren”

De suggestie die ze opwerpen is dat overheidsinkopers starten “met een aanbesteding die geen vaste routes voor bussen meer voorschrijft, maar ruimte geeft aan collectief van deur tot deur vervoer. Om daar een business case van te maken, moeten lokale en regionale overheden hun mobiliteitsgerelateerde budgetten ontschotten en een financieringsvorm ontwikkelen waarin meer flexibele vormen van OV worden aangeboden. Met als doel dat mobiliteit voor alle mensen bereikbaar blijft en de kwaliteit toeneemt.”

Bron: MKB-Nederland, rapport Schaarse ruimte; slimme oplossingen 20 april 2017

Zie ook:  https://www.mkb.nl/nieuws/slimme-oplossingen-nodig-voor-leefbaar-en-bereikbaar-nederland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *