Bouwteam terreinafwerking Knetemannpad Almere – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam terreinafwerking Knetemannpad Almere

Foto: Gemeente Almere

Deze opdracht betreft het opstellen van het ontwerp en de realisatie te Noorderplassen Almere van het fietspad “Gerrie Knetemannpad” globaal tussen de Galjootweg en het fietspad parallel aan de Oostvaardersdijk, met twee bruggen en de verruiming van het profiel van de watergang langs Bezaan. De gemeente Almere wil een nieuwe fietspadverbinding vanuit de woonwijk Noorderplassen west naar de Oostvaardersdijk realiseren, voor een gedeelte betreft dit het ombouwen van het bestaande tracé van de bouwweg Gerrie Knetemannpad tot groen/duurzaam fietspad. Aanvullend wordt de bestaande gracht langs Bezaan verlengd/gegraven en twee bruggen /kunstwerken gerealiseerd. De gracht wordt verlengd richting Pampus.
Onderdeel van de opdracht is ook het realiseren van groen en beplantingen conform het vastgesteld inrichtingsplan.

Om verder inzicht te geven in de totale omvang van de opdracht, is hieronder een indicatie opgesomd van de dimensioneringen:
 Fietspad ca. 3,50 m breed en ca. 900 m lang
 Grondwerk ca. 15.000 m3
 Brug 1 overspanning ca. 32,50 m en ca. 4,83 m breed
 Brug 2 overspanning ca. 5,70 m en ca. 4,15 m breed

Voor dit project is er gekozen voor het bouwteam model. Reden hiervoor is dat – in tegenstelling tot de traditionele vorm evenals de geïntegreerde vorm (UAV-GC) – er gezamenlijk wordt gewerkt aan het ontwerp. Het contract voor de uitvoering wordt samen met de aannemer opgesteld, waardoor maximale ruimte wordt gecreëerd om de aannemer zijn inbreng (kennis & kunde) te laten leveren tijdens het opstellen van het ontwerp en vroegtijdig omgevingsmanagement te kunnen toepassen.
Bovendien kan zodoende ook vroegtijdig afstemming over de uitvoering plaats vinden. De opdrachtgever heeft niet de beschikking over oneindige financiële middelen en heeft daarom een prijsplafond ingesteld. De hoogte van dit taakstellende budget bedraagt €1.700.000,- excl. BTW en geldt voor het gehele project, dit is inclusief de vergoeding voor de bouwteamfase.

De aanbestedingsprocedure betreft de Nationale niet-openbare procedure. Er wordt gegund op basis van Hoogste Kwaliteit.

Bron: Tenderned maandag 28 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308223

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 29 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *