Brede School Beesd – Aanbestedingsnieuws

Brede School Beesd

Impressie: © Gemeente West-Betuwe

Voor de basisscholen St. Antonius en de Lingelaar in Beesd wordt een nieuwbouw gerealiseerd op de huidige locatie van de Lingelaar in de vorm van een “Brede School”: twee scholen in één gebouw. Tevens wordt er een bibliotheek gerealiseerd in het pand. De Brede School krijgt een fysieke verbinding met het bestaande, naastgelegen multifunctioneel centrum “het Klokhuis”. Kinderopvang Kaka zal de BSO (buitenschoolse opvang) verzorgen in de school, waarbij er sprake is van dubbelgebruik van de ruimten. De omvang van het project bedraagt circa 2.100 m² bvo. Het terrein is geen onderdeel van de opdracht.

De aannemer dient zowel bouwkundige werkzaamheden als ook elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden te verrichten. Tot de opdracht behoren eveneens de bijbehorende sloopwerkzaamheden en het realiseren van de fysieke verbinding met het bestaande, naastgelegen multifunctioneel centrum “het Klokhuis”.
De draagconstructie van het gebouw alsmede de verdiepingsvloer wordt in hout uitgevoerd. De schuine daken zijn opgebouwd uit een houten dakconstructie. De buitengevels bestaan uit een HSB-gevel met gevelbekleding. Voorts is het gebouw flexibel opgezet, in dier voege dat rekening wordt gehouden met de mogelijkheid om het schoolgebouw in de toekomst uit te breiden met drie lokalen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de realisatie van de fundering hiervan, onderdeel is van de opdracht. In dit kader wordt de gevel demontabel uitgevoerd zodat, op het moment van uitbreiding, geen geveldeel verloren gaat.
In de ontwerpfase heeft de aanbestedende dienst reeds een architect, een adviseur E&W-installaties, een adviseur constructies en een adviseur bouwfysica gecontracteerd. Zij werken momenteel het Programma van Eisen uit tot een Technisch Ontwerp/Bestek. Op basis hiervan zoekt de aanbestedende dienst nu een aannemer voor alle realisatiewerkzaamheden.

De gemeente West-Betuwe volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. In de selectiefase zal de gemeente maximaal 5 gegadigden uitnodigen tot inschrijving. Samen met de uitnodiging tot inschrijving ontvangen de geselecteerde gegadigden onder meer:
a. gunningleidraad en -matrix;
b. bestek;
c. concept overeenkomst tot aanneming van werk.

Aan de geselecteerde gegadigden zal worden gevraagd een inschrijving te doen die onder andere bestaat uit:
a. een financiële aanbieding;
b. een open begroting;
c. een plan van aanpak;
d. beschrijving uitvoeringsteam;
e. een planning.

Bron: Tenderned zondag 27 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308109

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 29 augustus 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *