Levering raconbakens vaarwegmarkering RWS – Aanbestedingsnieuws

Levering raconbakens vaarwegmarkering RWS

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de vaarwegmarkering op de Rijkswateren. Met circa 22.000 vaste en drijvende objecten draagt de vaarwegmarkering bij aan een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer op de vaarwegen.
Opdrachtgever maakt ten behoeve van de drijvende markering gebruik van o.a. raconbakens, waarbij de onderstaande doelstellingen worden nagestreefd:

©Rijkswaterstaat 2023
Fragment:
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/noordzeekanaal/walradar#&gid=1&pid=2

Doel 1: Handhaven functionaliteiten
Het handhaven van de bestaande functionaliteiten van de raconbakens op drijvende vaarwegmarkering (zogenaamde raconboeien) ten behoeve van de elektronische ver- en herkenbaarheid van de drijvende markeringen van opdrachtgever. Het Programma van Eisen is onderdeel van de overeenkomst.
Doel 2: Duurzaamheid
De productie, verwerking, afvoer en transport van raconbakens of onderdelen daarvan vindt op een zodanige wijze plaats dat het milieu niet, of indien dit onontkoombaar is, zo min mogelijk wordt belast.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak het volgende te verrichten:
* Leveranties van raconbakens
* Onderhouden van raconbakens
* Transport klaar maken en transporteren van raconbakens
* Opzetten en beheren van een OnderhoudsManagementSysteem (OMS)
* Productverbetering
* Overleg
* Advies
* Rapportages

De inschrijver die de inschrijving met de laagste prijs heeft gedaan en die overigens niet behoeft te worden uitgesloten voor de opdracht, wordt daarbij aangewezen als de inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt.

Bron: Tenderned zondag 27 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308125

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 29 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *