Bouwrijp maken ‘t Suyt fase 2 Gemeente Waddinxveen – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijp maken ‘t Suyt fase 2 Gemeente Waddinxveen

Foto: © Gemeente Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om het ’t Suyt fase 2 te gaan ontwikkelen. Het plangebied is gelegen tussen de Florijnlaan en de Onderweg ten noordwesten van Waddinxveen. Ten zuidoosten van het plangebied ligt een nieuwbouwwijk en
ten noordwesten ligt een akkerbouwgebied dat zich uitstrekt tot aan het Bentwoud dat is gelegen op 2½ km afstand. Ten zuidwesten van het plangebied liggen sportvelden. Tussen de sportvelden en het plangebied ligt een houtsingel met een relatief smalle sloot (2 meter op maaiveld) en met een laag waterpeil, 1.10 m onder maaiveld. Het plangebied bestaat uit een braakliggend terrein van ongeveer zeven hectare met daarop op enkele plaatsen met opgespoten zand. Ook ligt er een grasperceel/ weiland in de noordoostelijke hoek van het plangebied dat tot nu toe is begroeid met gras. Rondom het plangebied liggen waterpartijen en sloten met rietkragen.

Door het verwijderen van de grond en de bouw van woningen/aanleg van binnen het plangebied gaan verblijfplaatsen van rugstreeppad verloren. Door het aanbieden van twee alternatieve verblijfplaatsen in de vorm van een compensatiegebied ten westen en ten oosten van het plangebied heeft de soort de mogelijkheid om (tijdelijk) uit te wijken en worden effecten zoveel mogelijk voorkomen. De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd buiten de kwetsbare periode van rugstreeppad, of er moeten maatregelen worden genomen. Tijdelijke plassen worden zoveel mogelijk voorkomen en indien nodig snel gedempt.

De opdracht in deze aanbesteding t bestaat uit het bouwrijp maken van fase 2 op bouwplan ’t Suyt in de gemeente Waddinxveen. De inschrijvingen worden beoordeeld door een beoordelingsteam bestaande uit ter zake kundige
personen. De beoordeling geschiedt op basis van laagste prijs.

 

Bron: Tenderned maandag 9 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312888

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *