Tijdelijke bouw huisvesting scholen Goeree-Overflakkee – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke bouw huisvesting scholen Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee (hierna ‘de gemeente’ of ‘de aanbesteder’) heeft het voornemen tijdelijke huisvesting te realiseren voor de huisvesting van scholen tijdens renovatiewerkzaamheden van bestaande scholen. Hiervoor zijn een tweetal locaties gekozen, te weten:
1. een huidig sportveld aan de Kon. Julianastraat in Nieuwe-Tonge. Ter plaatse bekend als het ‘Oude Voetbalveld’ en;
2. naast de basisschool Albert Schweitzer aan de Kolff van Oosterwijkstraat in Stad aan ’t Haringvliet.
De toekomstige gebruikers van de tijdelijke huisvesting in Nieuwe-Tonge zijn:
• Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
(Kindwijs);
• Stichting KidzEiland (Peuteropvang en BSO);
• Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO);
• Stichting Kibeo (kinderopvang).

De scope van de aanbesteding betreft het verhuren van modulaire units ten behoeve van twee te realiseren gebruiksklare schoolgebouwen ten behoeve van onderwijs, één in Nieuwe-Tonge en één in Stad aan ‘t Haringvliet.

©Zaz 2024
[…]
Voor beide locaties geldt dat ten behoeve van de te realiseren tijdelijke huisvesting de gemeente het terrein zal voorbereiden en alle nutsvoorzieningen zal realiseren.
De scope van deze aanbestedingsprocedure betreft het huren van modulaire units op beide locatie. Per locatie als één gebruiksklaar schoolgebouw ten behoeve van onderwijs.
De scope van de aanbesteding betreft het verhuren van modulaire units ten behoeve van
twee te realiseren gebruiksklare schoolgebouwen ten behoeve van onderwijs, één in
Nieuwe-Tonge en één in Stad aan ‘t Haringvliet.
Buiten scope:
• voorbereiding van de terreinen;
• aanvraag Nutsvoorzieningen;
• terreinen terugbrengen in oorspronkelijke staat.

Bron: Tenderned / Aanbestedingsleidraad, 14 mei 2024
Zie ook:
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336035

alsmede: https://s2c.mercell.com/today/84951

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 14 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *