Nieuwbouw Kindcentrum De Velduil 2.0 i.c.m. gymzaal te Houten Installatietechnische werkzaamheden – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Kindcentrum De Velduil 2.0 i.c.m. gymzaal te Houten Installatietechnische werkzaamheden

De Gemeente Houten en Openbaar Onderwijs Houten (OOH) zijn voornemens (vervangende) nieuwbouw te realiseren voor de openbare basisschool De Velduil in Houten Noordoost alsmede een Gymzaal en Kinderopvang (KMN Kind en Co). De nieuwbouw vindt plaats op het perceel van basisschool De Velduil, locatie Eggeveld 2-4 in Houten, en een klein deel van de naastgelegen openbare ruimte.

Tegen de bestaande basisschool staat momenteel een gymzaal. Het bestaande schoolgebouw wordt gesloopt om ruimte te bieden voor het nieuwe kindcentrum en de gymzaal. De bestaande gymzaal blijft gedurende de bouw in gebruik voor scholen en verenigingen; de nieuwbouw is op voldoende afstand van de gymzaal geprojecteerd om dit mogelijk te maken. Na oplevering van het nieuwe kindcentrum en de nieuwe gymzaal, wordt de bestaande gymzaal gesloopt.

Impressie: © Gemeente Houten

De nieuwbouw zal bestaan uit een 17-klassige basisschool, een groepsruimte voor peuteropvang en een gymzaal. De gymzaal wordt als een separaat gebouw naast het kindcentrum gerealiseerd. De oppervlakte van het kindcentrum bedraagt ca. 2.200 m2 BVO; van de gymzaal ca. 540 m²

NB:

Er wordt 1 kerncompetentie als minimumeis gesteld. Gegadigde dient over minimaal 1 referentie te beschikken, zijnde de installatietechnische werkzaamheden t.b.v. de nieuwbouw van een gelijkwaardig utiliteitsbouwwerk ter grootte van minimaal 1650 m² bvo. Een nadere omschrijving en een beschrijving van de eisen waar het referentieproject aan dient te voldoen is opgenomen in de selectieleidraad paragraaf 3.3.1

Bron:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336050

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 14 mei 2024

Zie eerder:

Kindcentrum De Velduil Houten 2021

tijdelijke huisvesting OBS De Velduil Houten 2021

NB toen was de BVO nog volgens het PvE circa 890 m² .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *