Tijdelijke huisvestiging Basisschool Het Fundament Altena – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvestiging Basisschool Het Fundament Altena

illustratie: pixabay.com

Basisschool Het Fundament in de gemeente Altena krijgt een vervangende nieuwe huisvesting. De huidige gebouwen aan de
Van Der Beekstraat te Genderen wordt gesloopt en vanaf schooljaar 2025/2026 zal de school intrek nemen in een nieuwbouw. Voordat de huidige gebouwen gesloopt kunnen worden, moet de organisatie verhuisd zijn naar een tijdelijke huisvesting bestaande uit meerdere units, die geplaatst worden op de huidige locatie. De opdracht in deze aanbesteding bestaat uit drie onderdelen:
1. Het eenmalig plaatsen van het tijdelijke schoolgebouw;
2. De huur van het tijdelijke schoolgebouw;
3. Na einde van de huurovereenkomst dient het tijdelijke schoolgebouw verwijderd te worden inclusief het in originele staat terugbrengen van het terrein.

De tijdelijke huisvesting bestaat uit twee bouwlagen, een aantal ruimten dienen op de begane grond te worden gesitueerd, het gaat hier om vier lokalen en het speellokaal. De opdracht omvat de volgende hoofdactiviteiten:
 Het opstellen van een Plan van Aanpak, waarin is opgenomen de gehele planning vanaf start werkzaamheden tot aan de oplevering, de projectorganisatie en communicatie, de goedkeuringsprocedure van documenten en producten, de opleverprocedure en de nazorg na oplevering.
 Specifiek wordt aan de opdrachtnemer gevraagd om in het Plan van Aanpak op te nemen hoe zij omgaan met veiligheid van alle stakeholders. Dit betreft veiligheid van mensen van de opdrachtnemer, of werkzaam in naam van de opdrachtnemer. Maar ook van gebruikers en derden die op het terrein werkzaam zullen zijn.
 Het maken van het ontwerp (bouwkundig, terrein en installaties) in overleg met de werkgroep/opdrachtgever. De ontwerptekeningen behoeven de goedkeuring van de werkgroep voordat de productie en verdere realisatie kan plaatsvinden.
 Het aanvragen en verkrijgen van de omgevingsvergunning, inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden en documenten.
 Het aanvragen en verkrijgen van de vergunning brandveilig gebruik, inclusief alle daar bijbehorende werkzaamheden en documenten;
 Het verkrijgen van de benodigde aansluitingen in overleg met de betrokken adviseurs wordt door opdrachtgever gedaan. Er is reeds een aanvraag voor de E-aansluiting ingediend met een aansluitwaarde van 3×160 kVA.
 Het aansluiten van de units op riolering, water en elektra zal door de opdrachtnemer worden gedaan.
 Het coördineren van nutsbedrijven ten behoeve van de aanleg van de nutsaansluitingen.
 Het opstellen van een opleverdossier met daarin opgenomen:
o Revisie tekeningen (indien relevant agv doorgevoerde wijzigingen);
o Gebruiksaanwijzingen (met name de installaties);
o Onderhoudsvoorschriften en schoonmaak adviezen;
o Klachten procedure met calamiteiten nummers.

De opdrachtnemer dient een planning op te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Uitgangspunt is volledig operationele oplevering op 15 april 2024.

Bron: Tenderned zondag 8 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312602

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 oktober 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *