Prorail stopt gebruik chemische onkruidbestrijding – Aanbestedingsnieuws

Prorail stopt gebruik chemische onkruidbestrijding

ProRail stopt met het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. ProRail maakt hier op dit moment nog gebruik van op ballastbed, schouwpaden en bij de bestrijding van bepaalde plantensoorten. Uit eerdere berichtgeving blijkt dat het hierbij ook gaat om glyfosaat, wat carcinogeen en neurotoxisch is en beweerdelijk ook Parkinson zou veroorzaken.

De komende jaren komt hier gefaseerd een einde aan. Op dit moment gebruikt ProRail chemische bestrijdingsmiddelen alleen nog op schouwpaden langs het spoor en in het ballastbed van het spoor. De onkruidbestrijding is nodig om de veiligheid te kunnen garanderen en voor bovengenoemde locaties zijn nog geen geschikte alternatieve methoden beschikbaar. Prorail spuit deze middelen naar eigen zeggen “heel gericht op het onkruid dat we willen bestrijden”. In de berm langs het spoor gebruikt Prorail geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Foto: © ProRail BV

Gebleken is dat deze chemische bestrijdingsmiddelen negatieve effecten hebben op mens en milieu. Aannemers voeren de onkruidbestrijding uit voor ProRail. In nieuwe contracten die we aangaan, breiden we het verbod uit. Naast waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden geldt er per direct  een verbod op het gebruik ervan op schouwpaden in Natura2000-gebieden. Vanaf 2026 komen hier alle gebieden van NatuurNetwerkNederland bij. In 2028 stopt Prorail het gebruik langs het totale spoor van Nederland, mits er alternatieven beschikbaar zijn.

Prorail verricht ook onderzoek naar alternatieven. Vorig jaar zijn er proeven gedaan met alternatieven op zeven locaties in Nederland. Hier zijn twee alternatieven getest. Prorail: “We zien veelbelovende resultaten, maar nog onvoldoende om als volledig alternatief te dienen. Dit jaar gaan we door met uitgebreidere proeven. ”

Uit eerdere berichtgeving van Prorail blijkt dat vooral de Aziatische duizendknoop bestreden wordt. Pilots zijn ingezet met pelargonzuur,elektriciteit, heet water, bevriezing met vloeibaar stikstof. Pelargonzuur wordt in andere landen gebruikt maar niet in Nederland en Prorail wil daar voorzichtig mee zijn, en vindt het “minder effectief”.  Tenminste 1x per maand maaien werkt ook, maar daar is volgens Prorail geen geld voor

Prorail, 7 mei 2024

https://www.prorail.nl/nieuws/prorail-neemt-afscheid-van-chemische-onkruidbestrijding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *