Vervanging RISBIS Systeem De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede – Aanbestedingsnieuws

Vervanging RISBIS Systeem De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede

De gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zijn van plan met één inschrijver drie afzonderlijke overeenkomsten af te sluiten met betrekking tot een nieuw raadsinformatiesysteem /bestuurlijke informatiesysteem (RIS/BIS) met als doel de besluitvormingsprocessen te ondersteunen zoals:
• Ondersteuning van vergaderingen;
• bestuurlijke stukken opslaan, publiceren (agenda commissie- en raadsvergaderingen, B&W besluitenlijsten, ingekomen stukken, video-uitzendingen, transcripten) en opzoeken;
• informatie over het gemeentebestuur kunnen verstrekken;
• (live) vergaderingen kunnen uitzenden, terugkijken en -luisteren;
• Ondersteuning via workflow processen en zaakgericht werken ;
• Gebruikersvriendelijke website voor eindgebruikers ( gemeenteraad en inwoners).

De applicatie dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk operationeel te zijn op:
• Voor de gemeente De Bilt uiterlijk op 6 april 2024 (is fatale termijn);
• Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede uiterlijk op 1 september 2024 (is fatale termijn).

De geplande ingangsdatum van de overeenkomst gaat in op het moment dat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend, maar uiterlijk vier weken na definitieve gunning. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst drie keer met één jaar te verlengen, tegen tenminste dezelfde voorwaarden. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver welke de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.

Bron: Tenderned zondag 8 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312737

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *