Bouw- en woonrijp maken Akkerlanen Waalwijk – Aanbestedingsnieuws

Bouw- en woonrijp maken Akkerlanen Waalwijk

Impressie: Gemeente Waalwijk

Vaste lezers zijn deze aanbesteding afgelopen december al eens tegen gekomen Bouw- en woonrijp maken Akkerlanen Waalwijk. Deze aanbesteding is echter gestaakt. Reden hiervoor was dat er twijfel bestond over de houdbaarheid van de gestelde eisen en criteria. De in dit artikel beschreven opdracht is dan de nieuwe aanbesteding. Het voorwerp van de aanbesteding is één overheidsopdracht voor het bouw- en woonrijp maken van Akkerlanen (Perceel 1) en één overheidsopdracht voor het aanleggen van de Postpadbrug, eilandbrug en trekpontje (Perceel 2).
Het project Akkerlanen omvat in totaal max. 210 woningen, waarvan Waalborgh 155 woningen ontwikkelt en realiseert, 39 particuliere kavels en 12-16 kavels voor CPO voor ouderen door Waalborgh worden uitgegeven. Het bouwrijp maken wordt in 2 fasen verdeeld en het woonrijp maken in 6 fasen. De start van de eerste fase is gepland in het derde kwartaal 2021 en met de bouw van de eerste fase van 21 woningen eind 2021. De totale projectduur is ca. 5 jaar.

Een raming van de waarde van de opdracht is €4.000.000,-. De totale geschatte kosten van het bouwrijp- en woonrijp maken zijn als volgt verdeeld:
1. Bouw- en woonrijp maken €3.300.000,-
2. Postpadbrug, eilandbrug en trekpontje €700.000,-
De aannemer van Perceel 1 is verantwoordelijk voor de coördinatie van Perceel 2. De volgende onderdelen worden als directielevering in het project gebracht en vallen buiten de scope van deze aanbesteding:
1. Levering straatverlichting
2. Openbare steigers en zonnebomen
3. Bijzondere bouwkundige elementen
Het doel van de aanbesteding is het contracteren van een partij die het bouw- en woonrijp maken van Akkerlanen uitvoert en een partij die de Postpadbrug, de eilandbrug en het trekpontje aanlegt. De gemeente Waalwijk voert de aanbesteding uit en na afloop van de aanbesteding sluit Waalborgh Bouwontwikkeling V.O.F. een overeenkomst af met de winnende inschrijver per perceel.
 Gegund wordt er op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Na de aanbesteding zal Waalborgh Bouwontwikkeling V.O.F. als Opdrachtgever een overeenkomst aangaan met één aannemer op basis waarvan, gedurende een looptijd van vier jaar, het bouw- en woonrijp maken in de wijk Akkerlanen  zal plaats vinden. Bij een dergelijk langlopend contract is het van groot belang voor aannemer en Waalborgh dat de uit te voeren werken succesvol gerealiseerd worden.

Bron: Tenderned 12 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219508

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *