Nieuwbouw Sporthal Elzenhagen Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Sporthal Elzenhagen Amsterdam

Impressie: © Gemeente Amsterdam

Elzenhagen Zuid is een van de vijf deelgebieden van het Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN), waarvoor in 2004 een Masterplan, naar ontwerp van Sjoerd Soeters, is vastgesteld. Elzenhagen Zuid ligt tussen het Noordhollandsch Kanaal, de IJdoornlaan, de Nieuwe Leeuwarderweg en de Nieuwe Purmerweg. Het projectgebied is 26,4 hectare groot. Het gebied is
goed bereikbaar per auto, de Noord-Zuidlijn en een regionaal busstation. De ambitie voor Elzenhagen Zuid is het creëren van een hoogwaardige stedelijke en duurzame woonwijk in combinatie met maatschappelijke-, sport- en onderwijsvoorzieningen dat enerzijds aansluit bij het hoogstedelijke bebouwingskarakter van het stationsgebied en anderzijds aansluit bij het landschappelijke- en recreatieve waardevolle karakter van de Noordhollandsche Kanaalzone.
Als gevolg van deze ambitie moet de bestaande sporthal in het gebied verplaatst worden. Op dezelfde locatie dient ook een nieuw gebouw van Damstede (Voortgezet Onderwijs) het Technasium te worden gerealiseerd.  De huidige sporthal is gelegen aan J.H. Hisgenpad 1, 1025 WK te Amsterdam. De nieuwe sporthal en de school zijn samen in 1 bouwkavel gepositioneerd maar worden zelfstandig ontwikkeld en gerealiseerd. 

Momenteel is Elzenhagen Zuid volop in ontwikkeling en wordt een duurzame autoluwe wijk. De tijdelijke woonblokken, statushouderswoningen, zijn reeds gereed en blijven voor een periode van 10 jaar staan waarna definitieve bebouwing wordt gerealiseerd. Recent is ten Zuiden van de sporthal een atletiekbaan opgeleverd en momenteel wordt gebouwd aan de Brug en de toekomstige singel ten Oosten van de sporthal langs de gevel van het Technasium.
Begin 2021 wordt gestart met de bouw van een basisschool welke naar verwachting medio 2022 wordt opgeleverd. Volgens planning moet vlak na de bouwvak 2021 gestart worden met de bouw van de sporthal. Het doel is om de sporthal nog vóór januari 2023 op te leveren. Het Technasium, welke tegen de sporthal aan wordt gebouwd, start naar verwachting begin 2022
met bouwen. De sporthal en het Technasium worden als zelfstandige projecten aan de markt aangeboden en los van elkaar gerealiseerd. Wel zullen de bouwopgaven rekening met elkaar moeten houden op het gebied van bouwterreininrichting, bouwlogistiek en afstemming bouwfasering. Voor de drie bouwprojecten wordt door de gemeente een gezamenlijke bouwroute aangelegd. Om de basisschool en de sporthal veilig en snel in gebruik te kunnen nemen zal in overleg met de
gemeente het maaiveld zo snel mogelijk worden aangelegd.

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese niet openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Met de geselecteerde inschrijver wordt een contract afgesloten conform UAV 2012 op basis vaneen STABU bestek met tekeningen en waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing zijn. 

NDR: de projectdoelstelling zoals neergelegd in de leidraad is verouderd en vermoedelijk gedateerd ergens in 2016. Er wordt gesproken over een toekomstige Noord-Zuidlijn en bebouwing waaraan gestart gaat worden in 2017. Daar waar het ons duidelijk was dat info achterhaald was is die door ons weggelaten.

Bron: Tenderned 12 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219433

1 thought on “Nieuwbouw Sporthal Elzenhagen Amsterdam

  1. Dit moet samen met de burgers in de omgeving afgestemd worden. De bestande sporthal is prima en ziet er echt goed uit. Waarom zou je zo een faciliteit slepen? Wat onzin! Het is al jammer genoeg dat de ouwe sportveld tot apartementen wordt omgebouwd, ook een gemist kans. Werk met je burgers, vraag ons wat wij wil voor je iets gaat tekenen aub! Wij wonen hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *