Bouw- en woonrijp maken Akkerlanen Waalwijk – Aanbestedingsnieuws

Bouw- en woonrijp maken Akkerlanen Waalwijk

Laatst geupdate op februari 14, 2021 door redactie

Impressie: Gemeente Waalwijk

Het voorwerp van de aanbesteding is één overheidsopdracht in twee percelen voor het bouw- en woonrijp maken van Akkerlanen (Perceel 1) en één overheidsopdracht voor het aanleggen van een verkeersbrug (Perceel 2). Het project Akkerlanen omvat in totaal max. 210 woningen, waarvan Waalborgh 155 woningen
ontwikkelt en realiseert, 39 particuliere kavels en 12-16 kavels voor CPO voor ouderen door Waalborgh ( Waalborgh Bouwontwikkeling V.O.F. heeft met de gemeente Waalwijk een anterieure overeenkomst afgesloten en is het verantwoordelijk voor de realisatie van het bouw- en woonrijp maken van het bestemmingsplan en de opstalexploitatie) worden uitgegeven. De gemeente Waalwijk voert de aanbesteding uit en na afloop van de aanbesteding sluit Waalborgh Bouwontwikkeling V.O.F. een overeenkomst af met de winnende inschrijver per perceel.

Het bouwrijp maken wordt in 2 fasen verdeeld en het woonrijp maken in 6 fasen. De start van de eerste fase is gepland in het tweede kwartaal 2021 en met de bouw van de eerste fase van 21 woningen eind 2021. De totale projectduur is ca. vijf jaar. Als bijlagen bij de aanbestedingsdocumenten zijn planningen en overzichtstekeningen bijgevoegd.

Een raming van de waarde van de opdracht is €4.000.000,-.
De totale geschatte kosten van het bouwrijp- en woonrijpmaken zijn als volgt verdeeld:
1. Bouw- en woonrijp maken € 3.420.000,-
2. Verkeersbrug € 535.000,-
De aannemer van Perceel 1 is verantwoordelijk voor de coördinatie van Perceel 2.

De volgende onderdelen worden als directielevering in het project gebracht en vallen buiten de scope van deze aanbesteding.
1. Voetgangersbrug en trek pontje
2. Levering straatverlichting
3. Openbare steigers en zonnebomen
4. Bijzondere bouwkundige elementen

De aanbestedende dienst doorloopt voor dit project een niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure op basis van ARW 2016. De aanbesteding bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de gunningsfase. De aanbesteding start met de selectiefase. Tijdens de selectiefase staat het elke gegadigde vrij een aanmelding in te dienen. De selectie van de aanmeldingen vindt plaats op basis van achtereenvolgens (i) beoordeling van de minimumeisen, (ii) beoordeling van de uitsluitingsgronden, en (iii) beoordeling van de geschiktheidseisen. Indien meer dan vier gegadigden (per perceel) naar voorlopig oordeel van de aanbestedende dienst in aanmerking komen voor deelname aan de gunningsfase, zal de aanbestedende dienst het aantal gegadigden terugbrengen naar vier per perceel op basis van de selectiecriteria. 

Bron: Tenderned december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218798

 

1 thought on “Bouw- en woonrijp maken Akkerlanen Waalwijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *