Boskalis tekent voor dijkversterking Vlieland – Aanbestedingsnieuws

Boskalis tekent voor dijkversterking Vlieland

Met het ondertekenen van een contract met aannemer Boskalis zet Rijkswaterstaat een belangrijke stap in de realisatie van de dijkversterking op Vlieland. Deze dijk ligt tegen de achtertuinen aan van de huizen aan de Dorpsstraat en moet het dorp beschermen tegen hoogwater van de Waddenzee.

Op dit moment voldoet de dijk niet aan de veiligheidseisen. Daarom versterken we de dijk. De eerste werkzaamheden daarvoor starten in februari 2024.

Tijdens het maken van het ontwerp van de nieuwe dijk heeft Rijkswaterstaat naar eigen zeggen goed geluisterd naar omwonenden en belanghebbenden. Mede op hun verzoek wordt de dijk niet verhoogd. Om de dijk wel robuust en toekomstbestendig te maken is ervoor gekozen om deze zeewaarts te versterken. Rijkswaterstaat gaat daarbij uit van een zeespiegelstijging in de komende 50 jaar.

©Rijkswaterstaat 2023

Daarnaast wordt er een weg aan de buitenkant toegevoegd. De weg is nodig voor het uitvoeren van beheer en onderhoud. De weg zal ook toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Binnendijks blijft een pad bestaan om de achtertuinen van bewoners van de Dorpsstraat te bereiken. Dit pad wordt verbreed, zodat het pad toegankelijk is voor hulpdiensten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *