Renovatie Amsterdam CS gegund aan Strukton – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Amsterdam CS gegund aan Strukton

Prorail heeft de gunningsbeslissing gepubliceerd van de Realisatie van het Hoofdcontract Station Amsterdam Centraal. De aanbesteding verliep met een concurrentiegerichte dialoog en heeft een geraamde waard van 243 miljoen.

De scope van dit contracteringsplan, betreft hoofdzakelijk onderstaande werkzaamheden uit te voeren op basis van een reeds gereed zijnd definitief ontwerp:

Foto: www.pexels.com

• verlengen, verbreden en opnieuw inrichten van de perrons;
•nieuwbouw en herinrichting van de stijgpunten naar de Westtunnel,
middentunnel en de nieuw te realiseren Oosttunnel;
• nieuwbouw Oosttunnel inclusief aansluiting op de Cuypersvleugel (Oostknoop genaamd) • nieuwbouw en ombouw van technische, facilitaire en commerciële ruimtes;
• nieuwbouw fietsenstalling onder de oostelijke sporen.
• realisatie commerciële units naast de Oosttunnel • realisatie van gebouw gebonden, transfer- en commercie gerelateerde installaties;
• herstel en aanpassing van monumentale gebouwdelen. Een klein onderdeel van de werkzaamheden (het verwijderen van Stelcon platen ter waarde van +/- EUR. 200.000,=) is als perceel reeds enkelvoudig onderhands gecontracteerd. Totale waarde EUR. 155.000.000
180.000.000

Bron: Tenderned 13 okober 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313075/details

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *