BAM wint onduidelijk N65 project – Aanbestedingsnieuws

BAM wint onduidelijk N65 project

Het N65-project (van Den Bosch naar Tilburg) is definitief gegund aan BAM Infra Nederland. Naar zeggen van BAM is het een onduidelijk project. De aannemer kan nu de bouw voorbereiden, ook al is onduidelijk wanneer die start. De Raad van State moet daarvoor eerst een uitspraak doen over de bezwaren tegen het N65- bestemmingsplan.

“[M]aar een zittingsdatum is nog niet bekend”, zo sombert het persbericht van de Bam, al mag je natuurlijk al van geluk spreken dat het tracébesluit er zo doorheen gejast wordt dat bewoners maar nauwelijks de kans krijgen om überhaupt zienswijzes in te dienen. Dat de oorspronkelijk beoogde tempoversnelling wordt bereikt door de aanbesteding voor de planprocedure uit te schuiven, is juist hetgene dat leidt tot het langzame tempo.

Aanbestedingsnieuws vindt het opmerkelijk dat naast de provincie nu ook een aannemer het werktempo van de Raad van State aan de orde probeert te stellen, terwijl de wegenprojecten van Van der Maat stuk voor stuk zelf weinig maat lijken te houden. Is dat geen projectie, een ander als schuldige aan te wijzen en niet te kijken naar de eigen gebrekkige werkwijzen in bijvoorbeeld het zoeken naar draagvlak? Kijk nu hoe mooi deze weg is, daar wil je toch racefietsen met een peloton veteranen en dan vooral niet langs een “iets lagere” lelijke geluidswal!

Dat draagvlak is een duidelijke valkuil voor wel meer van de vele wegenplannen van gedeputeerde van der Maat, dat zag Aanbestedingsnieuws al eerder bij grote werkzaamheden, een overbodige 2×2 baanswegverbinding genaamd “de nieuwe n69” over wat nu een zandpad is en dwars loopt over historische kapelletjes en natuurgebieden, verder een complete landingsbaan in plaats van provinciale 2baanswegen, overigens waar ook de Raad van State geslachtofferd werd in een bestuurlijke blame game van de provincie;  en dan zou je bijna vergeten: de apekermis om de gigantische files van naaktslakken op de Heikant te bestrijden met een racecircuit in de vorm van een megalomane, dubbele trompetknoop.

Bam blijft optimistisch in het persbericht en heeft naar eigen zeggen “rekening gehouden” met ontwerpaanpassingen waardoor er volgens de aannemer “meer bomen behouden kunnen blijven”, waaruit deze redactie opmaakt dat er kennelijk erg veel bomen weggaan.

Bovendien komen er geluidswallen [diplomatiek de geluidswerende wanden genoemd, die nu “lager” worden] . Geluidswallen, wat een nachtmerrie voor het historische karakter van de weg. De N65 is een oude Napoleonsweg, aangelegd in de Franse tijd onder de broer van Napoleon Bonaparte, voor het snel verplaatsen van de Franse troepen. Deze wegen worden gekenmerkt door boomrijke lanen, vergelijkbaar met hoe die in Frankrijk veel worden aangetroffen. Dat onderscheidt zich in het landschap van de oorspronkelijke Brabantse smalle kronkelwegen die dorpen met elkaar verbinden.

Met het wegenplan moeten naast geluidswallen ook de stoplichten op de weg worden vervangen door rotondes. Dat moet niet mis worden verstaan. Net als bij de apekermis bij Den Dungen is ook hier een hoop wegenbouwfantasie gebruikt, het project is creatief met asfalt. Zo moet er bij Helvoirt een ovatonde komen bovenop een tunnelbak. Is daar een woord voor, een ovatonduct?

Waarom dat nog nooit eerder bedacht is, hoef je je ook niet lang af te vragen. Als je dan op de rotonde uit de bocht vliegt, land je meteen  4 meter lager om vervolgens te worden gespietst op een betonnen middenberm en overreden te worden aan twee kanten door vrachtwagens in de tunnelbak. De tunnelbak is door de scheef gepositioneerde ovatonde ook nog eens extra lang. Welke problemen krijg je dan ook weer met een tunnelbak? De filmpjes van Helmond hebben we al eens geplaatst maar we krijgen er geen genoeg van. Vrouwke toch. 

En tot overmaat van ramp is er ook nog eens een zeer flinke wegverbreding: de 2baansweg wordt blijkens de tekeningen vervangen door een 2×2 baans weg met middenscheiding en een vrijliggend fietspad daar weer naast. Reconstructie N65 Vught-Helvoirt – Reconstructie N65 Vught-Helvoirt (n65reconstructie.nl) Een stuk breder en dat is bijzonder slecht nieuws voor de bomen langs de weg en dus ook de strijd om het stikstof. We hebben het al veel vaker gezegd maar zijn niet te beroerd om het nog eens te herhalen voor wegenbouw-eigenwijzen. Geen wegverbreding werkt tegen filedruk.

Door een fout in de oorspronkelijke stikstofberekeningen was aanvullend onderzoek, een zogenoemde passende beoordeling, noodzakelijk. Die is uitgevoerd volgens het laatste Aerius-model en met de nieuwe grens voor stikstofdepositie van 25 kilometer.

Bam meldt in het persbericht:

De passende beoordeling is toegevoegd aan het N65-dossier dat bij de Raad van State ligt. De hoogste bestuursrechter moet de bezwaren tegen het bestemmingsplan voor de verbouwing van de weg tussen Vught en Helvoirt behandelen en groen licht geven, voordat het werk van start kan. Wanneer de raad het dossier behandelt, is onbekend. Het gevolg is dat de planning, dit jaar met de bouw beginnen, niet wordt gehaald. De verwachting is nu dat de bouw medio 2022 van start kan gaan. Of het uitstel gevolgen heeft voor het spoorproject PHS en wat die dan zijn, wordt de komende tijd nader bekeken.

Het persbericht heeft dank zij het citaat van de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat, toch een beetje het karakter van een gezamenlijk persbericht. Want in dit citaat zit opnieuw een tik op de vingers voor de Raad van State. Hup hup, schiet op, wij willen bomen kappen en geluidswallen plaatsen dus werken jullie maar op zaterdag door en tijdens de lunchpauze.

‘Het is geweldig nieuws dat de gunning definitief is. De aanpassing van de N65 is goed voor Vught en omgeving en de provincie. Leefbaarheid, veiligheid en doorstroming verbeteren sterk als alles gereed is. De vertraging daarentegen is betreurenswaardig. Hopelijk behandelt de Raad van State het dossier snel, wij hebben er alle vertrouwen in dat hier een gedegen plan ligt’,
gedeputeerde Christophe van der Maat.

De samenwerkende partners (Rijk, provincie en gemeente Vught) doen er in ieder geval alles aan om de vertraging te beperken en hebben daarom het project definitief gegund aan BAM Infra. Daarbij zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de vertraging en de daarbij behorende extra kosten. Belangrijk voordeel van nu gunnen is dat vooruitlopend op een hopelijk positieve uitspraak van de Raad van State wel al voorbereidingen kunnen worden getroffen.

De voorbereidingen bestaan onder meer uit het uitwerken van een salderingsplan voor stikstof. BAM Infra heeft ook een aantal aanpassingen voorgesteld aan het ontwerp en de bouwfase waardoor bijvoorbeeld de aansluiting met de John F. Kennedylaan hoogstwaarschijnlijk korter is afgesloten voor het verkeer.

Het ontwerp van kruispunt De Bréautélaan-Martinilaan wordt nog iets aangepast waardoor de verdiepte ligging lager komt te liggen, de geluidswerende wanden lager worden en bovendien 14 bomen behouden blijven. De aannemer ziet mogelijkheden om een aantal andere laanbomen ook te behouden of terug te planten in de omgeving. De betrokken partners maken samen een groenplan.

“Voor elke boom die verdwijnt, wordt er één teruggeplaatst. Daarbovenop worden nog eens 270 bomen extra geplant in het buitengebied.”

 

 

 

 

Bronnen: N65 Reconstructie/Bam, 20 september 2021

Zie ook:

N65-project definitief gegund aan BAM Infra | Koninklijke BAM Groep / Royal BAM Group

Reconstructie N65 Vught-Helvoirt – Reconstructie N65 Vught-Helvoirt (n65reconstructie.nl)

Aandacht voor het landschap – Reconstructie N65 Vught-Helvoirt (n65reconstructie.nl)

En zie ook voor een duidelijk beeld de youtube clip met daarin de Almereske bouwtekeningen Reconstructie N65 Vught-Haaren 2020 – YouTube  let er even op dat de visual de wegstroken smaller weergeeft dan zij uiteindelijk worden.

Het ovatonduct van opzij. ©Fragment Reconstructie N65 Vught-Haaren 2020 https://www.youtube.com/watch?v=5Ahi4f91RV4

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *