Aanbesteding fase 9 en 10 De Hors Edam mislukt en samengevoegd – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding fase 9 en 10 De Hors Edam mislukt en samengevoegd

Aanbestedingsnieuws wist de hand te leggen op moeilijk te vinden raadsinformatie over de nieuwbouwplannen in Edam/Volendam. Uit de raadsstukken van Edam/Volendam blijkt dat niet alle nieuwbouwtenders zijn gelukt. Volgens de gemeente is de markt overspannen en neemt de onzekerheid voor aannemers en onderaannemers toe voor de opstalontwikkeling van de laatste fases van de nieuwbouw in De Hors | de Broeckgouw.

Het gaat dan om Fase 9&10. Dat is de laatste grote bouwfase in de wijk en biedt plek aan circa 140 woningen en 40 kavels. Centraal binnen deze woonwijk, die is geïnspireerd door de jaren 30, staan de begrippen identiteit, karakter, verbinden en duurzaamheid.

De wijk is ruim van opzet en heeft een gevarieerd woningaanbod verdeeld over drie kenmerkende sfeergebieden. Alle woningen in fase 9&10 worden aardgasvrij gerealiseerd. Daarnaast geldt een ruime parkeernorm van circa twee auto’s per woning en is er extra aandacht voor veiligheid in het verkeer.

Aannemer Koopmans werkt er aan 10 patiowoningen en 8 watervilla’s.  – Op donderdag 14 januari 2021 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Edam-Volendam en HSB Bouw uit Volendam voor de bouw van 72 koopwoningen, 18 huurwoningen en het kindcentrum in de Broeckgouw. Het betreft de laatste bouwplannen die nog gerealiseerd zullen worden in deze nieuwbouwwijk.

In een memo van 9 september 2021 laat het college weten:

De ontwikkeling van de resterende plandelen in de Broeckgouw is iets minder voortvarend verlopen. De eerste aanbesteding voor de bouw van 37 woningen cluster 5 fase 9&10 is medio 2020 mislukt. Vervolgens is besloten de aanbesteding van de bouw van cluster 5 fase 9&10, cluster 6 fase 6 De Hors en het kindcentrum in één aanbestedingsprocedure te voegen. Dit betekende wel een vertraging qua start bouw van cluster 5. In feite worden nu 3 bouwplannen binnen een half jaar tijd (2021) in aanbouw genomen. De laatste woningen van cluster 6 fase 6 De Hors worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023

De aanbesteding is volgens de gemeente mislukt omdat de markt overspannen is. Het heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat door de corona de nieuwbouw zonder grote presentatie via online en folders aan de man gebracht moet worden.

Gezien de mislukte aanbesteding van de 32 appartementen en de 5 grondgebonden woningen van fase 9&10 en met name de hoge inschrijvingen van de laatste gecombineerde aanbesteding van fase 9&10, fase 6 en fase 1E is te proeven dat de markt al langer overspannen is en de onzekerheid bij zowel aannemers als onderaannemers momenteel de grootste risico’s vormen voor de opstalontwikkeling van deze resterende fases. Naast deze onzekerheid is ook de kleinschalige ontwikkelingen verhoudingsgewijs duurder om te ontwikkelen én om te bouwen.

en elders in dezelfde brief:

In 2018 en 2019 bent u [Red AN: ]– op verschillende momenten – geïnformeerd over de ambitie om een betaalbaar woonprogramma voor de doelgroep met beperkte leencapaciteit te realiseren. Op de locatie van het voormalig oostelijk wooneiland, nu cluster 6 fase 6 De Hors genoemd, is daartoe in mei 2019 een programma vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is bij de vaststelling van de herziening van de grond- en opstalexploitatie per 1-1-2019 daartoe gepaard gegaan met de verlenging van de exploitatieperiode met 1 jaar verlengd tot en met 31 december 2022. Door een langere aanbestedingsprocedure voor de laatste deelplannen en een langere voorbereidingstijd in de bouw, is de afsluiting van de grondexploitatie voorzien op 31-12-2023

Zie ook: Memodehorsvolendam

©Edam-Volendam 2021

 

en:

​Grote belangstelling voor verkooppresentatie laatste deelplan in de Broeckgouw | Nieuws | de Broeckgouw

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *