Thuiswerkmeubilair en aanverwante dienstverlening Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Thuiswerkmeubilair en aanverwante dienstverlening Vlaardingen

Foto: Pixabay.com

De opdracht in deze openbare aanbesteding bestaat uit de mogelijkheid om een in hoogte verstelbaar zit-zit bureau, een in hoogte verstelbaar sta-zit bureau, bureaustoel en bureaulamp als thuiswerkmeubilair via een bestelportal te bestellen;
a. het leveren en monteren bij de hybride medewerker thuis van genoemd nieuw en gerevitaliseerd (refurbished) thuiswerkmeubilair;
b. het repareren (repair), revitaliseren (refurbish), retour nemen en elders herinzetten (reuse/redistribute) van het thuiswerkmeubilair.
c. het aan opdrachtgever ter beschikking stellen van een bestelportal die voldoet aan de omschreven eisen.
d. Het zorgen voor de gehele administratie met betrekking tot het bestel- en leverproces via de bestelportal alsook aanverwante diensten binnen tenminste de garantietermijn.

De aanbesteding beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het leveren van circulair thuiswerkmeubilair en aanverwante dienstverlening.  Opdrachtgever wenst met de af te sluiten raamovereenkomst de volgende doelstellingen te realiseren:

  • Zorgen dat Hybride medewerkers verantwoord thuis kunnen werken
  • Ontzorgen van Opdrachtgever
  • Duurzaamheid

Een nadere uitwerking wat opdrachtgever verwacht van de bestelportal van opdrachtnemer en de vereisten en voorwaarden waaraan deze moet voldoen staan beschreven in het Programma van Eisen. De bovenstaande doelstellingen zijn door opdrachtgever vertaald naar de afbakening van de opdracht, de eisen die aan de uitvoering ervan worden gesteld, de eisen die aan inschrijvers worden gesteld om voor gunning van de opdracht in aanmerking te komen aan de hand van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Opdrachtgever stelt voor elke hybride medewerker voor een periode van zeven jaar een budget beschikbaar van maximaal € 750,- excl. btw. Dit bedrag is gebaseerd op het verstrekken van het door opdrachtgever bepaalde vereiste assortiment thuiswerkmeubilair en is te kenmerken als een plafondbudget (dat wil zeggen dat dit bedrag per hybride medewerker niet kan worden overschreden). Bij aanvang van de opdracht is het uitgangspunt dat in totaal circa 300 tot 350 hybride medewerkers hiervan gebruik kunnen maken. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst hebben medewerkers de mogelijkheid om eenmalig één in hoogte verstelbaar zit-zit bureau of een in hoogte verstelbaar zit-sta bureau, één bureaustoel en één bureaulamp af te nemen via een webbased
bestelportal die voor dit doel ter beschikking wordt gesteld door de opdrachtnemer. De hybride medewerkers kunnen verspreid over de looptijd van de raamovereenkomst bij opdrachtnemer een bestelling plaatsen. Een hybride medewerker kan bij uitdiensttreding kiezen of hij/zij het thuiswerkhulpmeubilair overneemt van opdrachtgever of dat hij/zij deze retour laat nemen door opdrachtnemer tegen de door opdrachtgever aangegeven restwaarde. De restwaarde wordt door opdrachtnemer uitgekeerd aan opdrachtgever. 

Er zal een raamovereenkomst worden afgesloten met één  opdrachtnemer voor een periode van vijf  jaar met een optie om nog eens tweemaal twee jaar te verlengen. De aanbestedende dienst is voornemens om 1 december 2021 te hanteren als startdatum van de raamovereenkomst.

Bron: Tenderned dinsdag 21 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238994

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *