AVR in hoger beroep om Afval inzameling Twente – Aanbestedingsnieuws

AVR in hoger beroep om Afval inzameling Twente

Laatst geupdate op maart 17, 2023 door redactie

Volgens RTV Oost zit AVR, de Rottterdamse afvalverwerker (ook onder meer Utrecht), het Twentse afval op de hielen. AVR heeft hoger beroep aangespannen tegen een rechtszaak over de opdracht voor Twence. Twence verwerkt al het Twentse afval op basis van een overeeenkomst met de Twentse gemeenten. Saillant detail, AVR is  sinds 2013 in handen van een Chinese investeringsmaatschappij Cheun Kong International, dat ook de Kruidvat heeft gekocht, van de nu ongeveer 93-jarige eigenaar Lee Ka-Shing.

Aanbestedingsnieuws zag daar ook wel de winst van in. De werknemers van de Kruidvat gooien hele partijen weg, en dan haal je het op met je van Gansewinkel wagentjes en dan denk je hee, da is nog goed, dat kan wel naar de Trekpleister. Net als alles van je concurrent en je concurrent erbij. En de concurrent blijft maar doorbestellen in China, want China raakt nooit op.

Aanbestedingsnieuws zocht de uitspraak er even bij, tussen AVR en Twence.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBOVE:2023:337

In deze zaak draait het om de vraag of de aandeelhoudende gemeenten de opdracht tot het bewerken en verwerken van huishoudelijk restafval op grond van de quasi-inhouse uitzondering van artikel 2.24b Aw 2012 zonder voorafgaande aanbesteding mochten/mogen gunnen aan Twence Bioconversie en AVI Twente. En in rechtsoverweging 2.3 meldt het ook nog dat er een klacht lag bij de Europese Commissie ter zake van Twence 2011.Die klacht werd

Foto: Gemeente Bergen

geseponeerd nadat Twence BV is gereorganiseerd en omgezet in Twence Holding. De gemeenten zijn enig aandeelhouder in Twence.

En daardoor kan het wel want dan is ineens sprake van een quasi inhouse opdrachtstructuur.  Wat je eigenlijk doet afvragen waarom de gemeenten niet voor het afval zouden moeten kunnen samenwerken in een BV, als ze dat zo nodig willen. Ja omdat in andere markten, waarin de winst niet in milieubederf zit, BV’s zijn opgericht zonder gemeenteambtenaren erin met hetzelfde doel.

Afval verbranden kost alleen maar geld. Geld ophalen met afval kan alleen als het gerecycled wordt. Alleen als je veel kan recyclen als je een hele keten aan winkels hebt, levert het misschien nog iets op. Maar niet miljoenen anders zat de wereld wel wat voller met kleine afvalverwerkers. Ook wij gooien geen goud weg, Twents afval is waarschijnlijk niet heel anders. Dat AVR erom zit te springen is al vreemd. Waarom moeten gemeenten zo nodig samenwerken in een BV? Dat is omdat Nederland weinig ambtenaren op de loonlijst wil en de afvalophalers dan in dienst zijn van de BV waar ze zo ontslagen kunnen worden terwijl ze, in dienst bij de gemeente, allemaal rechten zouden op kunnen bouwen en gaan staken en zo.

Volgens de rechter in Almelo kan het gewoon, volgens de quasi uitzondering.

4.22.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, komt de rechtbank tot de conclusie dat bij de overeenkomst tussen de aandeelhoudende gemeenten enerzijds en AVI Twente en Twence Bioconversie anderzijds is voldaan aan de bepalingen van artikel 2.24b en 2.24c Aw 2012, zodat met recht een beroep op de quasi-inhouse uitzondering kan worden gedaan.

Interessant, dat de ingediende klacht van de gunning aan Twence kennelijk zo zwaar woog. Want de Europese Commissie had in 2017 dan weer helemaal geen moeite met de fusie tussen Van Gansewinkel en AVR, terwijl er daardoor toch een groot deel van de Nederlandse afvalmarkt in handen van slechts 1 partij is. Maar dat was dan ook mededinging. En dat is dan weer heel anders, dat is geen aanbesteding.

Toch denkt Aanbestedingsnieuws dat de Commissie anders is gaan denken over aanbesteding en mededinging, sinds 2011.

Chinese rommel: “Your Loss” mentaliteit funest voor publiek belang

Antwoord op kamervragen Chinese camera’s

Kaag’s kamerbrief over Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument (wederkerigheid)

Zie ook:

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2197909/chinese-afvalverwerker-zet-gevecht-om-twents-afval-voort

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *