Antwoord op kamervragen Chinese camera’s – Aanbestedingsnieuws

Antwoord op kamervragen Chinese camera’s

De Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius heeft antwoord gegeven op kamervragen over de Chinese camera’s. Daarin bevestigt de Minister het gebruik van de camera’s.

Het Ministerie van BZK zal in samenwerking met andere overheidspartijen onderzoek doen naar mogelijke nationale veiligheidsrisico’s bij het gebruik binnen de rijksoverheid van camera’s afkomstig van partijen uit landen met een offensief cyberprogramma richting Nederland. Indien dit onderzoek is afgerond zal de Tweede Kamer Kamer worden geïnformeerd.

Foto: © Prorail 2021 overwegcamera

Specifiek voor de politie geldt volgens de Minister dat de aangeschafte camera’s voldoen aan de gestelde eisen voor informatiebeveiliging en privacy en dat de camera’s voornamelijk zijn gericht op verkeerstoezicht. Het huidige overheidsbeleid voor inkoop en aanbesteding volgend heeft de politie zelfstandig een afweging gemaakt met betrekking tot het afnemen van deze camera’s. De politie heeft bij de aanbesteding van de camera’s en bij de toepassing daarvan geen risico’s voor de nationale veiligheid voorzien.

Hoewel de beantwoording suggereert dat er beleidskaders zijn voor de inkoop van camera’s die bij elke aanschaf worden meegewogen bij vraag 2, blijkt bij vraag 3, dat we onder dit beleid het tamelijk liberale principe “eigen verantwoordelijkheid inkopende dienst” moeten verstaan:

Bij elke casus wordt door de overheidsorganisatie bezien of en hoe risico’s beheersbaar kunnen worden gemaakt en of daartoe te nemen maatregelen proportioneel zijn. Afwegingen rondom de aanschaf en ingebruikname van ICT- producten en diensten zijn de eigen verantwoordelijk van de organisaties die tot aanschaf overgaan.

De VS verwijderde de Hikvision en Dahua apparatuur al in 2019 bij
federale overheidsgebouwen. Op de vraag of de overheid naar aanleiding van dit besluit in de VS onderzoek is gedaan naar de risico’s bij
het gebruik van dit soort camera’s en andere gevoelige systemen bij Nederlandse overheidsdiensten; antwoordt de Minister:

” . De mogelijke nationale veiligheidsrisico’s in verband met het gebruik van camera’s, die afkomstig zijn uit landen met een offensief cyberprogramma richting Nederland, binnen de rijksoverheid zullen, zoals hierboven aangegeven, worden onderzocht.”

Voor de precieze tekst van de beantwoording, zie

AH Kamerstukken II 2021/22, 13 april 2022, 2022Z04510

Via:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/08/tk-antwoorden-kamervragen-over-het-gebruik-van-omstreden-chinese-bewakingscamera-s-door-de-nederlandse-overheid-en-politie

NDR

Gaat u dus maar rustig slapen, Xi Jinping waakt over u.

2 thoughts on “Antwoord op kamervragen Chinese camera’s

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *