Marktoriëntatie e-learnings kennisveiligheid en economische veiligheid – Min EZ… – Aanbestedingsnieuws

Marktoriëntatie e-learnings kennisveiligheid en economische veiligheid – Min EZ…

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: www.pixabay.com

De behoeftesteller is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO ondersteunt private en  publieke partijen met financiering, internationale samenwerking, kennis en regelgeving. Het doel van deze marktoriëntatie is om vast te stellen of er partijen zijn die binnen gestelde kaders de werkzaamheden kunnen en willen uitvoeren.

Het ontwikkelen van 5 e-learnings i.s.m. backoffice van Loket Kennisveiligheid met de beoogde thema’s:
I. Personeelsbeleid: 7 dingen om op te letten bij een CV
II. Personeelsbeleid: Spionage via social media: think before you link
III. Ongewenste kennisoverdracht: Dual-Use
IV. Ongewenste kennisoverdracht: Hoe kun je veilig Inkopen & aanbesteden?
V. Ongewenste kennisoverdracht: Hoe kun je due dilligence toepassen?

Het ontwikkelen van 2 e-learnings i.s.m. backoffice van Ondernemersloket Economische Veiligheid met de boogde thema’s:
I. Export strategische goederen & diensten: Wat zijn sensitieve technologieën?
II. Export strategische goederen & diensten: Hoe kun je due dilligence toepassen?

Hierbij gaat het concreet om de volgende werkzaamheden en uitgangspunten:
• Het omzetten van inhoudelijke input/ teksten in een call to action voor de doelgroep.
• Belangrijk is om interactieve eindproducten te hebben met ingebouwde opties zoals een checklist of een QuickScan ed. die evt. ook opzichzelfstaand gevonden en geraadpleegd kunnen worden via internet.
• Een deel van de e-learnings bestaat uit scenario’s en casuïstiek waar de doelgroep in terecht kan komen in hun werk. Een ander deel gaat over risico’s die ze in de samenwerking met externen of andere onderzoekers kunnen tegenkomen en hoe ze zich hier bewust van kunnen worden, hoe ze dit kunnen voorkomen en hoe ze de risico’s zoveel mogelijk kunnen beperken.
• RVO kan besluiten om op basis van gewijzigde inzichten bovenstaande beoogde thema’s te wijzigen, thema’s te laten vervallen en/of voor een thema een andere vorm (geen e-learning) van voorlichting te kiezen en dit middels een nieuw inkooptraject bij een andere leverancier uit te vragen. Facturatie zal plaatsvinden op basis van daadwerkelijk gerealiseerde e-learning(s).
• Voor de e-learnings Economische Veiligheid geldt dat er in 2023 sprake is van een pilot. Of er behoefte aan e-learnings zal zijn in 2024 en 2025 is nog niet te bepalen. Hier zal na 2023 een beslissing over plaats vinden afhankelijk van de resultaten van de pilot. Afhankelijk van de behoefte wordt op dat moment bepaald of en in welke vorm er een aanbestedingstraject gestart
zal worden.
• Er moet rekening gehouden worden met een aantal uren voor aanpassingen na oplevering i.v.m. snelle recente ontwikkelingen binnen de verschillende kennisgebieden.

Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een organisatie met het volgende profiel:
• Het taal- en het theorieniveau van deze e-learnings is vrij diepgaand: een goed Nederlands taalbegrip bij de ontwikkelaar is daarom belangrijk.
• Beschikt over aantoonbare kennis en ervaring om duidelijk en op didactische en aantrekkelijke manier zeer inhoudelijke vraagstukken voor een gemiddeld hoogopgeleid publiek toegankelijk te maken.
• Beschikt over sterke planning en communicatie skills.
• Is aantoonbaar vernieuwend in het ontwikkelen van materiaal voor interactief leren.
• Beschikt over aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van e-learnings.

Indien u beschikt over aantoonbare ervaring met vergelijkbare projecten, kunt u uw interesse bij de contaactpersoon
kenbaar maken.

Als resultaat van de marktoriëntatie kan RVO besluiten om een vervolgtraject te starten. Geïnteresseerden kunnen in dit traject worden uitgenodigd voor het doen van een offerte, maar RVO is hiertoe niet verplicht. Indien er een vervolgtraject gestart wordt, is RVO van plan deze opdracht te gunnen aan maximaal drie leveranciers. Eén leverancier voor de e-learnings Economische Veiligheid en twee leveranciers voor de e-learnings Kennisveiligheid. Er kan voorafgaande aan het vervolgtraject
op de reacties op deze marktoriëntatie een leveranciersselectie plaatsvinden. Bij een eventueel vervolgtraject zal geen onderscheid worden gemaakt tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktoriëntatie.

Bron: Tenderned dinsdag 14 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291540

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *