Architectenselectie basisschool de Klimop Waterland – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie basisschool de Klimop Waterland

Vrije locatie voor basisschool de Klimop. Foto: Google Streetview

Aanbesteder Stichting CPOW is een schoolbestuur in het primair onderwijs waarbij de afkorting staat voor Confessioneel Primair Onderwijs Waterland. Zij verzorgen bijzonder basisonderwijs, algemeen bijzonder Montessori onderwijs, speciaal
basisonderwijs, onderwijs voor nieuwkomers en onderwijs voor 10-14 jarigen op negentien schoollocaties in de gemeenten
Purmerend, Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer.

Het doel van deze Europese niet- openbare aanbesteding is het selecteren van een gegadigde die de total engineering van
basisschool de Klimop kan uitwerken.  De opgave betreft het ontwerp en komen tot een aanbesteding gereed bestek voor de Klimop. Het ontwerp van de buitenruimte is ook onderdeel van de ontwerpopgave. Verder is er nog een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk waarin het bouwvlak wordt vastgesteld. Het programma van basisschool Klimop betreft ca.:
Nieuwbouw Basisschool de Klimop c.a. 3100m² (bvo)
BSO c.a. 300m² (bvo)
Totaal circa 3400 m² bruto vloeroppervlak (bvo).
De projectlocatie is gelegen op een vrije kavel in het Karekietpark te Purmerend.

De beoogde opdracht omvat de volledige ontwerpopdracht voor de disciplines architectuur (bouwkunde), installaties,
bouwfysica, brandveiligheid, constructies en landschap/buitenruimte.
Deze omvat de volgende activiteiten:
1. Het opstellen van een Schets Ontwerp (SO).
2. Het opstellen van een Voorlopig Ontwerp (VO).
3. Het opstellen van een Definitief Ontwerp (DO).
4. Het opstellen van een Technisch Ontwerp (TO) en bestek.
5. Het ondersteunen bij de prijs- en contractvorming.
6. Het opstellen van een Uitvoeringsontwerp (UO) voor de uitvoeringsfase.
7. Het bieden van esthetische bouwbegeleiding tijdens de uitvoering.
8. Het verzorgen van de oplevering en nazorg.
De opdracht zal per fase worden verstrekt. Voordat een fase afloopt, zal tijdig worden bepaald of de opdrachtnemer ook de
volgende fase mag uitvoeren. Dit is afhankelijk van het feit of de lopende fase het gewenste resultaat oplevert voor de
opdrachtgever.

Bron: Tenderned woensdag 2 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306185

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *