Amsterdam zoekt circa 20 MVG Toiletten – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam zoekt circa 20 MVG Toiletten

De gemeente heeft het voornemen zelfreinigende toiletten voor mannen, vrouwen en personen met een handicap (MVG-toiletten) in te kopen. De toiletten moeten spoedig beschikbaar zijn. Deze toiletten moeten in of op loopafstand van druk bezochte publieke ruimtes staan, met een voorlopige prioriteit voor parken en groengebieden, mogelijk ook pleinen. Verder moeten ze schoon zijn en toegankelijk voor mannen, vrouwen met en zonder  een handicap. De opdracht bestaat uit het leveren, aanbrengen en wegnemen, aansluiten, opslaan en gedurende vijftien jaar gebruik onderhouden, schoonhouden en controleren van MVG-toiletten, waarbij een toilet in opslag niet in gebruik is. Momenteel verwacht de aanbestedende dienst dat er circa twintig eenheden geleverd en geplaatst zullen worden. Ook behoudt de gemeente zich het recht voor om op basis van de overeenkomst nog maximaal tien extra eenheden te laten leveren en onderhouden, in totaal maximaal dertig toileteenheden.

De gemeente is van plan om voor deze opdracht een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. Na het sluiten van de overeenkomst kan de gemeente nadere opdrachten bij de opdrachtnemer plaatsen onder de in de overeenkomst genoemde
voorwaarden. De gemeente heeft geen afnamegarantie onder deze raamovereenkomst. In de nadere overeenkomst worden deelnemer specifieke zaken vastgelegd. De overeenkomst ligt aan de nadere overeenkomst ten grondslag en de nadere overeenkomst mag niet afwijken van het bepaalde in de overeenkomst. De gemeente denkt een overeenkomst voor de duur van twee jaar te sluiten met twee eenzijdige opties op verlenging met maximaal een jaar. De gemeente heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden met een Europese openbare procedure.

De gemeente beoordeelt op het gunningscriterium laagste prijs. Het aspect duurzaamheid wordt in acht genomen door beperkte fictieve aftrek voor een hogere certificering op de CO2-ladder toe te kennen. De markt is nog niet ver genoeg gevorderd om in voldoende gevallen gecertificeerd te zijn, ook al bestaat de systematiek intussen ruim twaalf jaar. Eisen van certificatie is dan ook niet aan de orde.

Bron: Tenderned woensdag 2 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306445

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *