Levering van vier inzamelvoertuigen gemeente Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Levering van vier inzamelvoertuigen gemeente Zoetermeer

Het onderwerp van deze aanbesteding van de gemeente Zoetermeer bestaat uit het aanschaffen van drie hybride inzamelvoertuigen met combibelading. Met hybride wordt bedoeld dat de belading en de opbouw gedurende de werkdag door stroom wordt aangedreven met behulp van een accupakket dat in de nacht volledig wordt opgeladen.
Daarnaast omvat deze aanbesteding ook de levering de levering van één inzamelvoertuig met kraan en haakarmsysteem. De technische specificaties zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten als bijlage 3. Varianten zijn niet toegestaan. De opdracht is verdeeld in percelen, omdat de partijen die inzamelvoertuigen met combibelading leveren over het algemeen geen inzamelvoertuigen met kraan en haakarmsysteem leveren.

Op dit moment beschikt de gemeente over 16 inzamelvoertuigen, waarvan 4 inzamelvoertuigen zijn afgeschreven en aan vervanging toe zijn. Deze inzamelvoertuigen worden via een veiling verkocht en maken derhalve geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Zoetermeer zoekt één contractant voor de levering van drie hybride inzamelvoertuigen met combibelading en één contractant voor één inzamelvoertuig met kraan en haakarmsysteem. Er is gekozen voor de Europese openbare procedure.

De af te sluiten overeenkomst betreft een opdracht tot levering van vier inzamelvoertuigen inclusief garantie en het leveren van onderdelen voor onderhoud. De garantieperiode is vierentwintig maanden  op complete voertuigen en acht jaar op het doorroesten van de cabine vanaf start van de levering. De onderhoudstermijn voor het leveren van onderdelen is tien jaar onder dezelfde voorwaarden. De tarieven die daarvoor gerekend worden zijn tijdens deze periode marktconform. De gemeente zal vanaf een nader te bepalen datum  (AN: vermoedt 23 november 2023) de voertuigen gaan bestellen.

NDR: Verwarrend hoor één overeenkomst voor vier voertuigen, drie door één leverancier en één door een andere. We nemen aan dat er twee overeenkomsten komen een voor perceel 1 de drie hybride voertuigen en een voor perceel 2 het voertuig met de kraan en het haakarmsysteem. Maar ga nou niet weer voortijdig beëindigen vanwege een taalblooper zoals op 1 augustus, al was tie toen in de titel. 

Bron: Tenderned woensdag 2 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306453

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *