Omnimap NieuwlandGeo gaat openbare ruimte Amsterdam mappen

De vernieuwing van het WIOR-proces in Amsterdam is gegund aan Omnimap NieuwlandGeo.  De gemeente Amsterdam wil met één applicatie de regie op de werkzaamheden in de openbare ruimte voeren. Na een aanbesteding is voor de combinatie Omnimap en NieuwlandGeo gekozen. Zij zullen gezamenlijk gaan zorgen voor de vernieuwing van de informatievoorziening. De verordening Werken in de […]

Regulier Onderhoud Hygiëne Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie Midden-Holland e.o. heeft een aanbesteding geplaatst voor het verzamelen en afvoeren zwerfafval op een gebied van 1.458.915 are. Het ledigen 70.175 afvalbakken, het schoonmaken van ruim 2400 stuks terreinmeubilair, het schoonmaken van circa 4050 borden, het schoonmaken van 765 toilet gebouwen en het schoonmaken van bijna 22.000 m2 aan bruggen en steigers. De […]

Meerjarige instandhoudig havens Westerschelde

Deze aanbesteding betreft het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens ( voornamelijk Terneuzen en Vlissingen aan de Westerschelde in de vorm van een prestatiecontract.. De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten: Werkzaamheden betreffen in hoofdzaak: Uitvoeren survey / lodingen Opstellen baggerplannen Uitvoeren baggerwerkzaamheden Verspreiden van […]

Bouwend Nederland: Brabant duurzaamste opdrachtgever

Het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra van Bouwend Nederland heeft een top 25 gepubliceerd van duurzaamste opdrachtgevers in de bouw. Brabant kwam daarbij op nummer 1, gevolgd door gemeente Amersfoort (met eveneens 4 sterren) en gemeente Hollands Kroon (drie sterren). Heel populair is duurzaam aanbesteden niet. Ondanks de klimaatdoelen wordt slechts in een kwart van de […]