Meerjarige instandhoudig havens Westerschelde – Aanbestedingsnieuws

Meerjarige instandhoudig havens Westerschelde

Foto: Google Maps

Deze aanbesteding betreft het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens ( voornamelijk Terneuzen en Vlissingen aan de Westerschelde in de vorm van een prestatiecontract..

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:
Werkzaamheden betreffen in hoofdzaak:

  • Uitvoeren survey / lodingen
  • Opstellen baggerplannen
  • Uitvoeren baggerwerkzaamheden
  • Verspreiden van specie in aangewezen verspreidingsgebieden of verwerking in nuttige toepassing
  • Aanleveren areaalgegeven voor assetmanagement en kaarten (oa ElectronicNautical Charts)
  • Verzorgen van vergunningen en meldingen
  • Verzorgen (bodem-)onderzoeken
  • Verzorgen coördinatie

Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe
geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

Bron: Tenderned 7 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/177147

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *