Hardware Ergon – Aanbestedingsnieuws

Hardware Ergon

Illustratie: pixabay.com

Opdrachtgever Ergon wenst met één opdrachtnemer een raamovereenkomst voor de levering van hardware op te stellen, die
gedurende de looptijd van de op te stellen raamovereenkomst voldoet aan de minimum voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht. Ergon is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven, hierna te noemen Ergon.
Alle apparatuur, die tijdens de looptijd van de raamovereenkomst wordt geleverd, voldoet aan de volgende eisen:
• de apparatuur is nieuw of refurbished apparatuur op uitdrukkelijk verzoek;
• de apparatuur is geschikt voor een zakelijke omgeving;
• voldoet aan de Nederlandse regelgeving, wettelijke vereisten en normeringen.
Opdrachtnemer zal zich voegen naar de wensen de verantwoordelijk voor het ICT-beheer van opdrachtgever. In het geval dat opdrachtgever overgaat tot de aanschaf van Windows dient opdrachtnemer zorg te dragen voor de DFCI-registratie.
In het geval dat opdrachtgever overgaat tot de aanschaf van Apple apparatuur (ook refurbished) dient opdrachtnemer zorg te dragen voor de DEP-registratie. In het geval dat opdrachtgever overgaat tot de aanschaf van Samsung tablets of telefoons (ook refurbished) dient opdrachtnemer zorg te dragen voor de Knox-registratie.

Opdrachtnemer heeft een Nederlandstalige helpdesk waar opdrachtgever vragen kan stellen over hardware en de
instellingen daarvan en defecten en/of storingen kan melden. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot
17.00 uur (Nederlandse tijd) met uitzondering van de erkende wettelijke feestdagen. Meldingen kunnen zowel telefonisch als per e-mail of online geplaatst worden. Voor iedere bestelling, via de OCI-koppeling met AFAS, wordt een leverdatum afgesproken. De leverdatum van een BTO bestelling ligt binnen een termijn van twee maanden. De leverdatum van een standaard bestelling ligt binnen twee weken. De leverdatum geldt als fatale termijn. De levertijd is tussen 08.30 en 16.30 uur. Opdrachtnemer brengt geen verzendkosten in rekening voor de te leveren bestellingen. Apparatuur moet op de
aangewezen plek gebruiksklaar opgeleverd worden. Onder gebruiksklaar wordt verstaan, dat de apparatuur uitgepakt
en geïnstalleerd is. Apparatuur wordt geleverd op afgesproken leverdatum. Deelleveringen zijn enkel toegestaan indien
opdrachtgever hiervan op de hoogte is gebracht en hiervoor akkoord heeft gegeven. Verder zie het Programma van Eisen.

De totale geraamde waarde van de raamovereenkomst, op basis van de maximale contractduur van vier jaar, bedraagt
circa €400.000,- exclusief BTW. De raamovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2024 en wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. De raamovereenkomst kan door opdrachtgever eenmaal worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van twee jaar.

Bron: Tenderned vrijdag 13 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313238

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *