Witteveen+Bos wint Best Value snelweg van Knegsel naar Steensel – Aanbestedingsnieuws

Witteveen+Bos wint Best Value snelweg van Knegsel naar Steensel

Mag het een onsje meer zijn? De volslagen belachelijke “Nieuwe Verbinding A69” van Knegsel naar Steensel waar we nog maar 3x ons beklag over deden, die uitvoering van de aanleg is nu ook gewonnen door Witteveen+Bos. Op 9 oktober 2018 heeft Provincie Noord-Brabant opdracht verleend aan advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos voor het project ‘SCB voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69’.

De bekendmaking van het nieuws volgt op een eerdere bekendmaking van de voorbereidende werkzaamheden die gewonnen waren door Boskalis.  Deze aanbesteding is uitgeschreven als een Best Value aanbesteding. Aanbestedingstechnisch nog interessant is dat, De Best Value-aanpak voor een “maximale reductie van de risico’s en een maximale benutting van de kansen” niet alleen wordt ingezet tijdens de aanbesteding maar ook bij de uitvoeringsfase. Als uitwerking van de “Systeemgerichte Contractbeheersing” (SCB, dat was de contractfilosofie van Rijkswaterstaat: “laat ze hun goddelijke gang maar gaan”) Witteveen+Bos doet daar dan ook aan mee door het gebruik van het softwareprogramma ProDocs, een soort Windows Verkenner maar dan met versiebeheer. Probeer het maar niet te snappen. Dat is te filosofisch.

©Google 2019 /edit: Aanbestedingsnieuws

De provincie bezweert dat het een duurzame weg neerlegt met de fijnstof-flipperkast, volgens de provincie een 2×1 gebiedsontsluitingsweg (GOW) zeg maar een doorsnee tweebaans weg en dat is ook waar de Commissie M.E.R vanuit gaat, maar blijkens de tekening, die we hieronder rechts ook geciteerd hebben komt er in elk geval ook een fly-over (over een stukje weiland) en 3 rotondes met ter hoogte van de Molenstraat en is het aan de stippellijntjes te duiden eerder een 2×2 baans stroomweg met rijbaanscheiding, met een lengte van circa 8,5 km; aan asfalt dat dus naast een bosstrook, maar vanwege de veel bredere breedte eerder óver die bosstrook, tussen 2 natuurgebieden in gaat leggen,

Dus dat de provincie “de ambitie [heeft] de Nieuwe Verbinding N69 te profileren als ‘meest duurzame en groene weg van Brabant’”, is om het regionaal uit te drukken wel een boerenklucht. Of het moest in de zin zijn van dat er wel veel groen duurzaam weg is. Een bekende verkoperstruc waar je zelf thuis ook nog wel eens willens en wetens in trapt. Hoeveel, een pond?  Mag het een onsje meer zijn? Ow… ja ik zit net op het laatste stuk. 1,5 kilo wordt het dan. Dat is dan €19,95 asjeblieft.

Dat duurzaam en circulair bij deze weg, moet dan door:

  • de drie contractueel voorgeschreven voetgangersbruggen te verduurzamen en gebiedsiconen van te maken;
  • toevoegen van 11 gebiedsiconen aan het landschap, met een artistieke en verhalende boodschap, maar vooral ook een recreatieve gebruikswaarde; die zijn gemaakt van biobased materialen en hergebruikt hout (de bomen die gekapt zijn voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69); [red AN: ze zeggen t zelf]
  • ontwikkeling van minimaal 5 innovaties op het gebied van circulaire economie;
  • verwerken van zonnepanelen in de infrastructuur. Hiermee wordt jaarlijks 30.000 kWh groene energie opgewekt. De opbrengst is 5.260 kWh meer dan het verbruik (24.740 kWh) van alle weggebonden installaties per jaar.

https://www.witteveenbos.com/nl/nieuws/w-b-wint-aanbesteding-van-scb-voor-de-aanleg-van-de-nieuwe-verbinding-n69/

Dit moet allemaal het hoofd bieden aan de gigantische filedruk op de Keersopperdreef die nu een eindje verder over precies hetzelfde tracé verloopt.Leuke functie op google maps is de time travel. Je kan zo zien dat het al in 2009 ook zo erg was. Man man man. De €92,5 miljoen dubbel en dwars waard .We hebben er jaren stil gestaan. Wie we? Ja ik en de tijd. We hebben er een printscreen van gemaakt, die staat hier links. Rechts is wat Brabant er van wil maken. 

 

Verkleind i.v.m. citaat, Keersopperdreef ultra plus, zie tenderbericht ©Witteveen+Bos 2019 Merk op dat de boerderij op de kruising wel echt veel pech heeft. Zo ziet dat er nu nog uit.

 

 

 

 

 

 

klik:

 

Dus ja er is lang over gesteggeld. Omdat de precieze tekening maar niet bekend werd. tot dat alle belanghebbenden hun beroepsmogelijkheden hebben uitgeput. Er is veel weerstand tegen de weg maar voorstanders voeren steeds aan dat het gaat om een gebiedsontsluitingsweg. Wat wordt hier nu ontsloten?

 


Zie ook een artikel: uit het RO Magazine over de toegepaste Sneller en Beter werkwijze:

Getrechterde besluitvorming: niet voor wegen alleen


 

1 thought on “Witteveen+Bos wint Best Value snelweg van Knegsel naar Steensel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *