Bouwmanagement nieuwbouw onderwijscampus Appingedam naar Draaijer + Partners – Aanbestedingsnieuws

Bouwmanagement nieuwbouw onderwijscampus Appingedam naar Draaijer + Partners

VO Eemsdelta

De Stichting Voortgezet Onderwijs  Eemsdelta was op zoek naar een bouwmanagementbureau met voldoende kennis en ervaring om de stichting te adviseren en te begeleiden ten behoeve van de nieuwbouw van de Onderwijscampus voor Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta en het ROC Noorderpoort in Appingedam. Hiertoe plaatste zij een aanbesteding met een waarde van €380.000,-. Op deze aanbesteding waren vier inschrijvers. Na beoordeling van de offertes is de opdracht gegund aan Draaijer & Partners BV Groningen.

De stichting VO Eemsdelta heeft een ontwerpteam geselecteerd dat is samengesteld uit DE UNIE Architecten i.s.m. Felixx Landschapsarchitecten, Technion Adviseurs, Alferink van Schieveen Ingenieurs en Sip de Bildt Bouwkostenadvies. De onderwijscampus is een groot project in het scholenprogramma voor het bevingsgebied, maar liefst 18 ontwerpteams melden zich aan om het ontwerp van de campus uit te voeren. Na een selectieprocedure is het schetsontwerp van De Unie gekozen als het best passend ontwerp. Het definitieve ontwerp moet al in de zomer klaar zijn en in de loop van schooljaar 2021/2022 zal de campus in gebruik worden genomen!

Gebiedsfilosofie
De Solwerd wierde zorgt voor een historisch en gebiedseigen karakter .De Campusomgeving is een bijzondere plek tussen de kernen Appingedam en Delfzijl. Een uitstekende locatie om aanvullende voorzieningen met een regionale uitstraling te creëren. Ongeveer 3,5 ha wordt ingenomen door de campus met de scholen van stichting VO Eemsdelta en het Noorderpoort. Voor de overige 5 ha wordt door de gemeente, in goede afstemming met het onderwijs, een plan gemaakt waarin ruimte is voor economische, culturele en sportieve activiteiten.

De scholen die straks samenkomen op de campus werken nu al gestaag aan de ontwikkeling van het onderwijs waarbij digitaliseringen en een vormgeving van het onderwijs dat zich meer toespitst op de vraag van de leerling centraal staat.

De opzet van de campus is zo gekozen dat het eigene en de sfeer van de verschillende schooltypen wordt bewaard en tegelijkertijd worden onderwijsvoorzieningen die een hoge investering vereisen geclusterd. Zoals een science gebouw, de sportvoorzieningen, kunst en cultuur en ruimten waarin de beroepspraktijk wordt beoefend.

De schoolgebouwen worden gesitueerd rondom een centraal hart. Vanuit het centrale hart hebben leerlingen, medewerkers en bezoekers direct zicht over het geheel. Het centrale hart is de plek voor kennisdelen, ontmoeten en gezamenlijke activiteiten. De scholen hebben hun eigen entrees aan het hart en aan de buitenruimte.

De buitenruimte wordt ingericht als leer- en belevingslandschap: het landschap herbergt een grote diversiteit aan bij de scholen passende inrichtingen en plekken.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *