Wind Power II wint windpark tender – Aanbestedingsnieuws

Wind Power II wint windpark tender

De winnaar van de vergunning voor een van de twee windparken in het gebied Hollandse Kust (west) is Oranje Wind Power II, een dochteronderneming van RWE AG. Het betreft de vergunning voor de bouw en exploitatie van het windpark Hollandse Kust (west) kavel VII, een van de twee nieuwe windparken in de Noordzee in 2026. Hierbij worden nieuwe innovaties toegepast.

Het windenergiegebied Hollandse Kust (west) – HKW – ligt ruim 50 kilometer uit de Nederlandse kust. Binnen dit windenergiegebied liggen twee kavels: HKW VI en HKW VII. Voor de vergunningen voor de bouw en exploitatie schreef de overheid dit voorjaar een tender uit. Het windpark HKW VII wordt zonder subsidie gerealiseerd. Nieuw aan de tender is dat partijen een financieel bod konden uitbrengen en dat zij innovatieve plannen maken op het gebied van systeemintegratie.

Naast de productie van elektriciteit heeft het kabinet partijen uitgedaagd om oplossingen te bedenken om alle opgewekte elektriciteit goed te integreren in het Nederlandse energiesysteem. Dit betekent onder andere dat – wanneer er bij veel wind meer elektriciteit wordt opgewekt dan op dat moment nodig is – dit een bestemming krijgt. Oranje Wind Power II heeft diverse plannen hiervoor, waaronder 600 MW elektrolysers (productie groene waterstof) op land, 225 MW aan e-boilers voor stadsverwarming en industriële toepassingen, batterijen en drijvende zonne-energie op zee.

©Rijksoverheid, november 2022

Alle geplande windparken op zee samen zullen rond 2030 voorzien in circa 75% van de huidige elektriciteitsbehoefte. Het kabinet heeft de ambitie voor windenergie op zee verhoogd naar 21 GW rond 2030. Momenteel is circa 2,5 GW windenergie op zee volledig in bedrijf genomen en is een aantal windparken in aanbouw of vergund. Het eerstvolgende windpark dat zal worden vergund is IJmuiden Ver (4 GW). In de routekaart Windenergie op Zee 2030 staat voor de periode 2024 – 2030 beschreven hoe en wanneer de aangewezen windenergiegebieden worden ontwikkeld tot windparken.

De bekendmaking van de winnaar van de vergunning voor Hollandse Kust (west) kavel VI is gepland voor uiterlijk donderdag 15 december 2022. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de tender begeleid.

Bron: Rijksoverheid, 11 november 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *