Schadeverhaal gemeentelijke objecten in de buitenruimte van Almere – Aanbestedingsnieuws

Schadeverhaal gemeentelijke objecten in de buitenruimte van Almere

Laatst geupdate op november 12, 2022 door redactie

Foto: Gemeente Almere

Met deze aanbesteding wordt beoogd op basis van een Europese niet  openbare procedure te komen tot één contractant, welke voldoet aan de gestelde inkoopdoelen en deze het schadeverhaal ten aanzien van objecten in de buitenruimte uit te laten voeren, dit vanaf 1 april 2023, voor de duur van twee jaar, met de mogelijkheid voor opdrachtgever om dit eenzijdig te verlengen met tweemaal één jaar. Binnen de scope van de opdracht valt:
Het verhalen van schades aan gemeentelijke objecten in de buitenruimte, zoals:
• Openbare verlichting;
• Verkeersregelinstallaties;
• Wegen;
• Verkeersborden;
• Bushokjes;
• Vuilnisbakken;
• Groen;
• Vaarwegen;
• milieu- en verontreinigingsschades;
• kabels en leidingen;
• camera’s;
• al dan niet dynamische afsluitingen;
• kunstwerken;
• ramen;
• roldeuren;
• etc. (ook andere niet in deze lijst genoemde objecten kunnen voorkomen in deze opdracht)
De opdrachtgever bepaalt welke schades zij meldt bij de opdrachtnemer. De melding zelf vindt rechtstreeks door opdrachtgever plaats, hetzij (namens de opdrachtgever) door het betreffende bedrijf dat de relevante objecten onderhoudt en de schade op locatie ontdekt cq waarneemt. De melding gaat gepaard met zoveel mogelijk relevante gegevens (o.a. foto’s) betreffende het schadegeval. Na ontvangst van een schademelding zal de opdrachtnemer, afhankelijk van de aard van de schade en gelet op
de door opdrachtgever bij melding aangeleverde gegevens, de schade indelen per relevante schadecategorie. De indeling van prijscategorieën in het programma van eisen worden benoemd. Deze zal in de inschrijvingsfase kenbaar worden gemaakt. Vooralsnog overweegt de opdrachtgever de volgende schadecategorieën op te nemen:
(buitengerechtelijk verhaal)
1. Openbare verlichting – verhaalbare schade (dader op voorhand bekend)
2. Openbare verlichting – verhaalbare schade ; dader op voorhand niet bekend
3. Overige objecten – verhaalbare schade (dader op voorhand bekend)
4. Overige objecten – verhaalbare schade ; dader op voorhand niet bekend
5. Openbare verlichting / Overige objecten – niet verhaalbare schade
(bijzondere expertisie)
6. Complexe gevallen van schade, waarbij bijzondere expertise ingeschakeld moet worden door opdrachtnemer, echter niet eerder dan nadat opdrachtgever voorafgaand akkoord heeft gegeven. Hierbij wordt er van uit gegaan dat dit uitzonderlijke gevallen betreft c.q. dat bijvoorbeeld juridische expertise en expertise inzake schadevaststelling behoudens uitzonderlijke gevallen onder de lumpsum vallen.

Het aantal schadegevallen per jaar dat zal worden gemeld bij opdrachtnemer kan sterk variëren: tussen 250 en 500 schadegevallen. Deze getallen bieden geen zekerheid voor de toekomst. De verrekening van de dienst “schadeverhaal” vindt plaats op basis van “regie”. Voor de schadecategorie 6 zullen uurtarieven in de aanbieding moeten worden opgegeven.
Voor deze categorie van schadeverhaal zal opdrachtnemer voorafgaand een offerte aan opdrachtgever voorleggen, te baseren op:
• het aantal ingeschatte uren (met onderbouwing) voor het schadeverhaal; en
• de aangeboden uurtarieven.
Deze offerte is ter goedkeuring van opdrachtgever

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 10 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278647

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *