Aanpak energiearmoede Nissewaard – Aanbestedingsnieuws

Aanpak energiearmoede Nissewaard

De aanbestedende dienst zoekt twee ondernemers die de dienst ‘verminder energieverbruik’ voor ons kunnen uitvoeren. Dit houdt in dat een onafhankelijke energiecoach mensen helpt bij het zetten van stappen om te besparen op aardgas en elektriciteit. De dienst is zowel voor huurders als woningeigenaren die energiearmoede ervaren en de hulp is op maat, afgestemd op de behoefte van de deelnemer. Bij een afspraak aan huis checkt een energiecoach de mogelijkheden voor besparen van gas/elektriciteit. Zowel op het gebied van aan te brengen maatregelen als op het gebied van gedragsverandering.
Op basis van de check kan de energiecoach in overleg met de deelnemer direct kleine maatregelen aanbieden en indien gewenst ook direct aanbrengen. Denk aan het plaatsen van radiatorfolie, het aanbrengen van tochtstrips, het aanbieden van LED-lampen etc. De aangeboden materialen zijn voor de deelnemer gratis.
Ook kan de energiecoach in gesprek gaan over welke grotere maatregelen er in de woning mogelijk en effectief zijn en dan helpen met een eventuele opvolging als dat gewenst is. Denk daarbij aan het inregelen van de CV, andere radiatoren, vloerverwarming of een (hybride) warmtepomp, zonnepanelen. De grotere maatregelen zijn vooral van toepassing bij woningeigenaren. Bij huurders is het advies vooral gericht op kleinere zaken waar zij zelf invloed op hebben. Per woning worden, indien gewenst door de bewoner, twee huisbezoeken afgelegd, waarbij tijdens het eerste huisbezoek direct de producten worden aangeboden/geïnstalleerd. Het tweede bezoek betreft een gesprek over de tevredenheid, wat de bewoner
inmiddels zelf heeft gedaan en geeft (nogmaals) tips om gedrag te veranderen. Veruit het grootste deel van opdrachtwaarde wordt besteed aan het geven van energieadvies aan huis (maximaal 2 bezoeken) en daarbij het uitdelen (en indien gewenst aanbrengen) van de benodigde energiebesparende producten. Het gaat om een beschikbaar bedrag van €300,- per woning. De doelgroep bestaat uit inwoners met een inkomen 120% van het minimum. Dit zijn diegenen die ook de energietoeslag ontvangen. Deze doelgroep betreft ongeveer 5.000 huishoudens (n.a.v. nu beschikbare data), waarbij de gemeente een respons verwacht van ongeveer 40%. De doelgroep wordt verdeeld in twee subdoelgroepen:

  • Doelgroep met behoefte aan een preventieteam medewerker (PTM-er) vanuit de gemeente;
  • Doelgroep zonder behoefte aan PTM-er (overige 1500 huishoudens).

De gemeente Nissewaard geeft een maximale vergoeding per huishouden. De vergoeding hiervoor (excl. BTW) is:
– € 90,- per huisbezoek, maximaal 2 bezoeken per adres voor doelgroep 2.
– € 120,- per adres aan energiebesparende producten inclusief aanbrengen (tijdens een van de huisbezoeken) voor zowel doelgroep 1 als doelgroep 2.
De verdeling van het aantal verwachtte deelnemers vindt plaats op basis van wijken.

De geraamde waarde van de opdracht bedraagt € 555.000,- exclusief BTW en inclusief verlenging. De omvang is afhankelijk van de verdeling van de wijken en de resultaten van de werving. De gemeente garandeert in totaal 25% van de omzet van het toegekende deel. Het doel van de aanbestedende dienst is het sluiten van de overeenkomst voor een periode van één jaar,
met ingang van 15 februari 2023, van rechtswege eindigend op 14 februari 2024. De aanbestedende dienst kan met de opdrachtnemer overeenkomen, dat de overeenkomst met één jaar wordt verlengd. Als gunningcriterium geldt de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zaterdag 12 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278813

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *