Wethouder Stellinga: Raad en Bestuur kunnen niets doen tegen onwenselijke uitkomst aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Wethouder Stellinga: Raad en Bestuur kunnen niets doen tegen onwenselijke uitkomst aanbesteding

Laatst geupdate op juni 4, 2017 door redactie

De wethouder Sjon Stellinga (PvdA) laat weten in de gemeenteraad van Achtkarspelen een motie om de aanbesteding in te trekken, hangende een kort geding, naast zich neer te leggen. De voltallige gemeenteraad had gevraagd 6 april om de aanbesteding stil te leggen, nadat bekend werd dat de lokale ondernemer Taxi Waaksma de opdracht verliest aan andere, niet uit de regio afkomstige (Lemmer en Assen) bedrijven. Dat betekent een klap voor de werkgelegenheid in het toch al niet ruim in banen bemeten Noord-Oost Friesland. De nieuwe ondernemingen staan bovendien bekend om korte contracten en flexibele banen.

S Groenhof, van het FNP hield voorafgaand aan het indienen van de raadsbrede motie een betoog ter ondersteuning van Taxi Waaksma. Waaksma staat bekend als solide en betrouwbaar. “Je kan je afvragen of de uitkomst verenigbaar is met de doelstellingen. Je kan je ook afvragen of het Europese Aanbesteden wel zo goed is voor onze regio. […] Als de concurrent met een bod voor een dubbeltje op de eerste rang kan inschrijven met een niet realistische inschrijfprijs, gaat dat ten koste van de werkgelegenheid in onze regio.” De motie 3a die wordt ondersteund door FNP, CDA, CU, GBA, PvdA en VVD draagt het college op:

1) Al datgene te doen wat in zijn uiterste vermogen ligt om de voorlopige gunning van de aanbesteding WMO en Leerlingenvervoer NO Fryslân niet gestand te doen dan wel nietig te (laten) verklaren. 2) De overige vijf gemeenten in NO Fryslân mee te nemen in en te overtuigen van de onder punt 1 genoemde opdracht

Toelichting: De (voorlopige) uitkomst van de aanbesteding WMO en Leerlingenvervoer NO Fryslân is niet in het belang van: 1) De vakbekwame medewerkers van Taxicentrale Waaksma 2) De kwetsbare cliënten die vervoerd moeten worden 3) Het regionale en door de Mienskip gedragen bedrijf Taxicentrale Waaksma”

Taxi Waaksma gaat in beroep tegen het gunningsbesluit. Hij zet vraagtekens bij hoe duurzaam het nu is als ondernemingen van ver komen om het WMO-vervoer uit te voeren. De overgang van personeel moet bovendien goed geregeld worden. Dat is op dit moment geregeld via een rechtstreekse implementatie van een Europese Richtlijn, in het BW. In dat artikel is bepaald dat bij overgang van onderneming het uitgangspunt is dat mens werk volgt en dat daarom de nieuwe werkgever verplicht is tot 75% van het personeel mee te nemen naar de nieuwe onderneming. Waaksma gaf aan bij de informatiecarrousel “Ik wil tot het einde vechten voor mijn personeel.” en kreeg daarop een staande ovatie van het publiek en de raadsleden. 

Wethouder Stellinga antwoordt over het belang is van de aanbestedingsprocedure voor de regio: “Het aantal arbeidsplaatsen waar het om gaat is nog niet bekend. We weten het gewoon nog niet.  Is het college zich bewust geweest van de eigen bedrijven? [In antwoord op de vraag] wat kan de raad nu nog? Het antwoord is helaas Niets. Mevrouw Kingma zegt, is er nog herstel mogelijk. Je moet voldoen aan de algemene beginselen van transparantie en non-discriminatie en dat is hier ook gebeurd. Op 8 december is de strategie vastgesteld en de stukken zijn daarop gebaseerd. Zijn taxibedrijven gesteund bij de inschrijving? Dat is hier niet gebeurd en het verwondert mij dat dat bij andere aanbestedingen wel is gebeurd. De aanbesteding is in stukken geknipt om het zo regionaal mogelijk aan te besteden. Als de uitkomst je niet bevalt, dan kun je het niet meer veranderen. De indruk is gewekt van 100% baangarantie door middel van de OPOV-regeling. Dat wordt niet gesteund. Het is 75% en je kunt daarbij in de buurt komen, als de indruk gewekt is dat 100% baangarantie mogelijk is dan klopt dat niet.

We vinden het jammer dat Waaksma niet gewonnen heeft, je mag niet naar een bedrijf toe schrijven. Er is wel degelijk heel goed en zorgvuldig naar gekeken, de verwachting was dat de uitkomst anders zou zijn en dat Taxi Waaksma er beter uit zou komen. Je kan de uitkomst niet bijstellen als die je niet bevalt.

De motie is een loyaliteitsverklaring aan Waaksma en is aangenomen. De raadsleden zijn strijdvaardig. Raadslid T. Nicolai van de PvdA over de vermaledijde aanbestedingen: “De stried is begûn” (red. AN of zoiets)

Zie verder:

http://player.companywebcast.com/achtkarspelen/20170406_1/nl/Player

https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=achtkarspelen&agendaid=2f97f8de-05b5-4cf4-8821-05dc3c03ce6a&FoundIDs=&year=2017

en eerder:

Gemeenteraad Achtkarspelen wil aanbesteding WMO ongedaan maken

Friese taxichauffeur Waaksma valt buiten de boot bij aanbestedingen

En zijdelings gerelateerd:

Regeling overgang van onderneming bij aanbesteden voorlopig niet in zicht

En hoe de rechter de ene keer wel en de andere keer niet beslist dat er sprake is van Overvang van Onderneming:

Rechter: geen overgang onderneming regiotaxi Waterweg

Rechter Overijssel: uit aanbesteding volgt al dat OPOV van toepassing is

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *