Rechter: geen overgang onderneming regiotaxi Waterweg – Aanbestedingsnieuws

Rechter: geen overgang onderneming regiotaxi Waterweg

Het hof komt in een spoedappel tot de conclusie dat er geen sprake is van Overgang van Onderneming (ovo) bij de aanbesteding regiotaxi Waterweg.  Nu de opdracht voor regiotaxi van ZCN overgaat naar Connexxion, hoeft Connexxion de chauffeurs geen baan aan te bieden. Opmerkelijk in het verhaal is dat 70% van de werknemers van ZCN oud-werknemers zijn van Connexxion.  Tot BIOS Personenvervoer drie jaar geleden het regiotaxivervoer in het Nieuwe Waterweggebied overnam was Connexxion 18 jaar lang de vervoerder van het regiotaxivervoer

Een samenwerkingsverband van de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen heeft een inkoop gedaan voor de regiotaxi. Die inkoop is op 12 april 2016 aan Connexxion gegund, die vanaf 1 augustus 2016 mag rondrijden. Daarvoor reed ZCN, Zorgvervoer Centrale Nederland, die dit in onderaannemer Bios had uitgegeven. De aanbestede opdracht is in 2013 andersom overgegaan van Connexxion naar ZCN die de opdracht in onderaanneming heeft uitgegeven aan Bios. Bios heeft toen, conform de CAO, 75% van de betreffende werknemers overgenomen.

In de taxibranche is een aanvullende regeling voor overgang van onderneming van toepassing, de zogeheten OPOV-regeling. Daarin wordt bepaald dat 75% van de betrokken werknemers een schriftelijk baanaanbod moet krijgen op basis van anciënniteit. Bios had dat gedaan in 2013 en had 75% van de Connexxion-vervoerders een nieuwe baan aangeboden. Connexxion hoeft dat nu in 2016 dus niet te doen, omdat er geen sprake is van een ovo.

In tegenstelling tot de kantonrechter oordeelt de het Hof dat er geen ovo is in de zin van artikel 7:662 BW. Het hof oordeelt aan de hand van de Europese Süzen-uitspraak dat nu geen sprake is van een ovo omdat er geen sprake is van overgang van enige materiële activa van betekenis. De taxivoertuigen, die waren geleased door ZCN/Bios voor de duur van de aanbesteding, zijn niet overgegaan naar Connexxion. De ‘back-office’-werkzaamheden worden na 1 augustus 2016 verricht vanuit het bedrijfspand van Connexxion en niet vanuit de locatie waar ZCN/Bios voorheen deze werkzaamheden verrichtte.

Wel zijn 11 rolstoelen overgegaan van ZCN/Bios naar Connexxion, maar de rechter acht niet bewezen dat die rolstoelen van wezenlijk belang zijn voor de uitvoering van de dienst. Dat ook de taxizuil/boekingsterminal wordt overgenomen, maakt ook niet uit. Dat is er maar 1. De zuil speelt maar een beperkte rol bij het boeken van taxiritten.

Van de 61 werknemers zijn slechts 27 van de 51 chauffeurs bij Connexxion in dienst getreden na het accepteren van het baanaanbod en daarmee is volgens het hof geen sprake van een fors deel van het personeel. Anders dan de kantonrechter is het hof van oordeel dat niet aannemelijk is dat de 27 chauffeurs die bij in Connexxion in dienst zijn getreden over dermate bijzondere kennis en vaardigheden beschikken dat zij als een wezenlijk deel van het personeel qua aantal en deskundigheid kunnen worden aangemerkt.

Of het dan niet zo is dat Connexxion de OPOV-regeling niet-correct heeft nageleefd; door aan te weinig personeelsleden een baanaanbod te doen, dat kan volgens het Hof niet worden beantwoord aan de hand van de overgelegde stukken. Ook al is ter onderbouwing overgelegd dat Connexxion geen baanaanbod heeft gedaan omdat zij werknemers van Bios heeft geconfronteerd met “wetenschap uit de verouderde medische dossiers van de betreffende personen”.

Connexxion zou de oud-werknemers onder druk hebben gezet om af te zien van het ontvangen van een arbeidsovereenkomst en bij een aantal personen het baanaanbod’ hebben ingetrokken. Drie van de medewerkers waren langer dan 6 maanden gedeelteijk arbeidsongeschikt. Of dat zo is, kan in het spoedappel door het Hof niet worden beoordeeld. Het hof oordeelt wel dat de taxichauffeurs terecht de vraag opwerpen of Sociaal Fonds Taxi de naleving van de OPOV-regeling goed heeft gecontroleerd. Daarvoor moet Connexxion nog een bewijs afleveren van wie er nog meer gaat rijden na 1 augustus 2016.

Bron: De uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:3094
en het Rogplusjournaal, zie: http://www.transdev.nl/data/upload/RogplusJournaal-Special-LR.PDF

2 thoughts on “Rechter: geen overgang onderneming regiotaxi Waterweg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *