Gemeenteraad Achtkarspelen wil aanbesteding WMO ongedaan maken – Aanbestedingsnieuws

Gemeenteraad Achtkarspelen wil aanbesteding WMO ongedaan maken

De voltallige gemeenteraad van Achtkarspelen wil dat de aanbesteding van WMO- en leerlingenvervoer in Noord-Oost Friesland, of in elk geval de gevolgen daarvan, ongedaan worden gemaakt. De raad staat als 1 man achter Taxi Waaksma, dat bij een aanbesteding de opdracht verloor ten gunste van vier andere partijen. De partijen dienen daar aanstaande donderdag een motie over in bij de raadsvergadering, zo bericht Omrop Fryslân. Vandaag verloopt de verlengde-Alcateltermijn definitief.

Het zou gaan om WMO- en leerlingenvervoer in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel. De opdracht is in 2 delen gesplitst, het vervoer zelf en een mobiliteitscentrale. Connexxion won de mobiliteitscentrale. Het vervoer zelf ging in een aparte aanbesteding. Die aanbesteding werd vervoersysteem perceel 2 genoemd. Uit die term moet je dan maar kunnen afleiden dat het niet gaat om de mobiliteitscentrale maar het vervoer zelf.

De vervoerder Taxi Waaksma raakt door het verliezen van de opdracht de helft van de omzet van €6 miljoen euro kwijt. Dat heeft ook gevolgen voor de lokale werkgelegenheid. Bij Waaksma werken 248 mensen. De kans bestaat dat 80 tot 120 daarvan hun baan kwijt raken of overgenomen worden door de nieuwe contractanten.

Deel 2 van de vervoersconcessie:
• Voorlopige gunning: dinsdag 14 maart 2017
• Gunning (bij geen bezwaar): maandag 4 april 2017  (NB in de vooraankondiging staat maandag 3-4-)

Opmerkelijk aan de aanbesteding is dat deze een geheel herzien Programma van Eisen en Referentieverklaring heeft, naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen, waarvan het Europese Hof van Justitie in de Max Havelaar-uitspraak expliciet heeft opgemerkt dat dit niet is toegelaten, zeker niet vlak voor de deadline. Dan is minimaal een uitstel van de deadline vereist.
Het wordt ook als zodanig benoemd. 

In het vernieuwde programma van eisen staat de word-renvooi functie aan zodat ook te zien is wat er zoal is gewijzigd. Het gaat hierbij onder meer om het vereiste voor een passysteem (red. OV-chipkaart). Dat blijkt bij nader inzien toch niet zo nodig voor perceeltype 2. Ook is de opmerking toegevoegd “De mobiliteitscentrale levert de roosters aan bij de vervoerder”, d.i. dat de mobiliteitscentrale de roosters levert en de vervoerder daar geen eigen zeggenschap over heeft. Handig! Zo hoeft de advocaat van de tegenpartij niet te zoeken.

Voor wat het waard is, deze opmerkelijke gang van zaken, heeft onze redactie niet eerder gezien. Ons inziens omdat deze aanbesteding niet als zodanig vindbaar was voorafgaand aan vandaag. Het gaat dan ook in totaal om 7 publicaties met sterk gelijkende titels waarop bovendien niet goed te zoeken is omdat er het woord Fryslân in de titel voorkomt.


Zie de eerdere raadsvergadering
https://channel.royalcast.com/achtkarspelen/#!/achtkarspelen/20170330_3

 

Links naar de publicaties:

Aankondiging vervoerssysteem:

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/da2824c1797a75aae805e81de2b0a2a3/cid/1111423

Kennisgeving van wijziging vervoerssysteem
https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/0557d9e011aa728967430bb45dd8498d/cid/1111423

Marktconsultatie Mobiliteitscentrale vooraankondiging

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/f0bd226890f49917342cafa5f4757056/cid/1111423

Marktconsultatie kennisgeving van wijziging
https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/fe17258f6163a93edce4cff03af9da05/cid/1111423

Marktconsultatie perceel 2

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/9bfdac004ed1cb25592e8d3b7d602e6a/cid/1111423

Vervoersysteem Vooraankondiging

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/7dc2b2b2405a104d00432441160d81d4/cid/1111423

Aankondiging vervoersysteem perceel 2

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/8fe2ea9a480b15ce8d221eb329102dd5/cid/1111423

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *