Website studiekeuze123.nl – Aanbestedingsnieuws

Website studiekeuze123.nl

afbeelding: pixabay.com

Studiekeuze123® is een stichting die door studenten, het hoger onderwijs en ministerie van OCW is opgericht om objectieve studiekeuze-informatie te verzamelen en te verspreiden. Studiekeuze123 beheert informatie over de erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten en voert jaarlijks de Nationale Studenten Enquête® uit.

De aan te besteden opdracht betreft het: onderhouden en  doorontwikkelen (zowel op gebruiksvriendelijkheid, technisch (front-end en back-end) als visueel) van de website studiekeuze123.nl.

De omvang van de opdracht is maximaal (structureel) €80.000,- inclusief btw per jaar voor onderhoud, beheer en doorontwikkeling. Voor innovatieve projecten geïnitieerd en beschreven door Studiekeuze123 is er maximaal €80.000,- inclusief btw per jaar beschikbaar. De omvang van de opdracht is zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Indien het bedrag voor onderhoud, beheer en doorontwikkeling wordt bijgesteld, treedt Studiekeuze123 in overleg met de opdrachtnemer om te
bepalen welke werkzaamheden nog binnen het beschikbaar gestelde bedrag passen.

De aanbesteding leidt tot een overeenkomst, met een ingangsdatum van 1 januari 2024 en een looptijd van maximaal zeven jaar. De overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Van rechtswege eindigt de overeenkomst op 1 januari 2030.

NDR: De idiote juridisch beoogde duidelijkheid in aanbestedingen leidt niet zelden tot irritatie bij het lezen. Hier moet echter verteld worden dat sommige aanbesteders ook niet op tien vingers kunnen rekenen. De maximale looptijd is dus blijkbaar zes jaar of de overeenkomst eindigt niet op 1 januari 2030 maar 1 januari 2031. 

Flauw van ons? misschien maar er wordt gesteld dat het document met zorg is opgesteld. Toch kunnen er onduidelijkheden, onvolkomenheden of tegenstrijdigheden in dit document voorkomen. Potentiële gegadigden melden deze z.s.m. bij de
De sluitingsdatum voor het melden van onduidelijkheden, onvolkomenheden, tegenstrijdigheden en het stellen van vragen over dit aanbestedingsdocument en bijbehorende documenten is in de planning aangegeven. ( 4 september 23:59)  Na deze
termijn is het niet meer mogelijk vragen en/of bezwaren in te dienen. Gegadigden moeten dus wel bovenstaande even via Tenderned melden.

De toe te passen aanbestedingsprocedure is Europees niet-openbaar. Het gunningscriterium bij deze opdracht is beste prijs-kwaliteitsverhouding, in een verhouding 70% kwaliteit en 30% prijs. Het criterium wordt in de inschrijvingsleidraad nader uitgewerkt.

Bron: Tenderned zondag 30 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305896

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *