Levering van afvalzakken gemeente Peel en Maas – Aanbestedingsnieuws

Levering van afvalzakken gemeente Peel en Maas

Foto: © Gemeente Peel en Maas

Met deze aanbesteding beoogt de gemeente Peel en Maas een overeenkomst aan te gaan met één onderneming voor het leveren van afvalzakken voor de afvalinzameling bij huishoudens in de gemeente Peel en Maas. De uitvraag betreft restafvalzakken en PMD-zakken voor de afvalinzameling. De gemeente Peel en Maas heeft een eigen inzameldienst voor de inzameling van het huishoudelijk afval. De gemeente heeft de nodige ervaring opgedaan met diverse zakken. Op basis van die ervaringen zijn de zakken aangepast naar wens van de burger én de inzameldienst. De uitvraag is dan ook heel specifiek in formaat, kleur, bedrukking en sterkte. Enkel ter indicatie: het gaat om ca. 180.000 PMD-afvalzakken en ca. 1.000.000 restafvalzakken
per jaar.

De af te sluiten overeenkomst heeft een looptijd van ruim twee jaar, gaat in op 15 oktober 2023 en eindigt op
31 december 2025. De overeenkomst kan na de initiële looptijd door opdrachtgever maximaal drie keer verlengd worden met één jaar.

Inschrijvers met inschrijvingen die aan alle eisen voldoen en de inschrijving hebben gedaan met de laagste prijs maken kans op gunning van de opdracht.

Bron: Tenderned zondag 30 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305707

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *