Waterschap Rivierenland gunt Ploegam / Dura dijkverbetering Waalbandijk – Aanbestedingsnieuws

Waterschap Rivierenland gunt Ploegam / Dura dijkverbetering Waalbandijk

Waterschap Rivierenland heeft de opdracht voor het project “dijkversterking Neder-Betuwe”  gegund aan Dijkalliantie Neder-BetuweCombinatie GMB Civiel B.V.,Ploegam B.V. en Dura Vermeer. Dat blijkt uit een gunningsbericht van 23 april 2023 op TenderNed. De opdracht heeft een geraamde waarde van 15 miljoen n beva

Het project dijkversterking Neder-Betuwe is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De opgave betreft een dijkverbetering van de Waalbandijk van ruim 20km lengte met meerdere faalmechanismen. De opgave ligt vrijwel geheel in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe (met de drie kernen IJzendoorn, Ochten en Dodewaard).

Het projectgebied loopt aan de westzijde van de Prins Bernhardsluizen in de gemeente Tiel en wordt in het oosten begrensd door de gemeente Overbetuwe. Doel van deze Aanbesteding is de verwerving van een voor het project en voor de Aanbesteder (WSRL) juiste samenwerkingspartner voor een Design & Construct-overeenkomst met een twee fase-structuur. De aanbesteding betreft een Euro

Fragment WikiCommons
Bernhardsluizen Neder-Betuwe 2003

pese aanbestedingsprocedure conform de Concurrentiegerichte Dialoog, volgens hoofdstuk 4 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

De opdracht werd gepubliceerd op he Negometrix platform:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/295881/publicatie

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=108649

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *