Raadsvragen Hollands Kroon over bewaren kennis bij aanbestedingen leerlingenvervoer – Aanbestedingsnieuws

Raadsvragen Hollands Kroon over bewaren kennis bij aanbestedingen leerlingenvervoer

Politieke partijen in de gemeenteraad van Hollands Kroon hebben vragen gesteld over het aanbesteden van leerlingenvervoeri Ool eillen zij een oplossing op maat, die kennis en kunde van chauffeurs veilig stelt.

Het gaat daarbij om vragen van PvdA VVD D66 Lada en Anders OHK CDA. Aanbestedingsnieuws vindt het opvallend dat het specifiek gaat om het inkopen van leerlingenvervoer terwijl het probleem van kennisverlies door aanbestedingen veel groter is en bij alle aanbestedingen een rol speelt.

Bron: Hollands Kroon, 24 april 2023

POLITIEKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE
Fractie(s) PvdA, VVD, D66, Lada & Anders, OHK, CDA
Datum 18-4-2023
Volgnummer PV 2319
Onderwerp Leerlingenvervoer
Geachte leden van het college,
Op donderdag 13 april 2023 tijdens het raadscafé hebben twee inwoners hun verhaal vertelt over hun
ervaringen met het leerlingenvervoer in Hollands Kroon. Hun dochters hebben, naast hun overige
beperkingen, beide last van epileptische aanvallen die regelmatig voorkomen. Dit kan ook gebeuren
tijdens het vervoer naar school. Op dat moment is medicatie direct nodig om volgende aanvallen te
voorkomen. Het vervoer wordt geregeld via het leerlingenvervoer zoals dat in Hollands Kroon is geregeld,
via een gezamenlijke inschrijving met de Gemeente Schagen en Den Helder, bij vervoerder Noot.
Het voelt voor hun als ouders onveilig om hun dochters met het leerlingenvervoer mee te laten gaan naar
school. In een busje zijn veel prikkels voor deze kinderen en als zij in een privé taxi worden vervoerd dan is
de veiligheid niet gegarandeerd door middel van een aangepaste veiligheidsgordel.
We begrijpen dat het in Hollands

©BBP 2017

Kroon gaat om ongeveer 11 kinderen met dezelfde problematiek. Aan
de hand van hun beschreven situatie hebben wij een aantal vragen.
1. Is het college bekend met de problematiek / situatie van kinderen met epilepsie?
2. Zo ja, welke acties heeft het college ondernomen om het leerlingenvervoer aan te passen zodat
kinderen met epileptische aanvallen veilig naar school worden gebracht?
3. Is het college bereid om buiten de bestaande kaders tussentijds oplossingen te bedenken in
samenspraak met de ouders om het vervoer goed te laten plaatsvinden?
4. Is het college bereid door een deskundige het vervoer te laten beoordelen of het vervoer past bij
de beperkingen van de te vervoeren leerlingen?
5. Is het college voor de toekomst bereid om in een nieuwe aanbesteding dit onderdeel te maken
van de uitgangspunten? Zodat dit kan worden geborgd in het leerlingenvervoer.
Met vriendelijke groet,
Paul Medema Petra Borst Sonja Mulderij Dorien Sijbenga Jeffrey Leever Patty Laan van resp.
PvdA VVD D66 Lada en Anders OHK CDA

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *