Uitstel Bouwteam en Concessie Warmtenet Datawarmte Arenapoort en Amstel III – Aanbestedingsnieuws

Uitstel Bouwteam en Concessie Warmtenet Datawarmte Arenapoort en Amstel III

De gemeente Amsterdam heeft een aanbesteding voor en Bouwteam voor een warmtenet bij Arenapoort en Amstel III met twee weken uitgesteld. Dat blijkt uit een kennisgeving op TenderNed.

Deze aanbesteding verloopt via het Mercell Source to Contract platform. Vragen voor de Nota van Inlichtingen kunnen enkel gesteld worden via de
Vraag en Antwoordmodule in Mercell. Voor ondersteuning m.b.t. de werking van het platform kan gebruikt worden gemaakt van de Support pagina.
Hier staan ook de contactgegevens van de Servicedesk van Mercell.

Het gebied van Amstel III ligt naast het transformatiegebied van Arenapoort West. Voor de ontwikkelingen in Arenapoort West, en net zo voor Amstel III, geldt een hoog ambitieniveau voor energieprestatie. In het gebied van Amstel III liggen meer dan tien datacenters en wordt de ontwikkeling van een nieuw datacenter voorzien. Er is een zeer groot volume aan restwarmte op een temperatuur van rond de 30 graden beschikbaar dat nu aan de omgeving (lucht) wordt afgegeven. Deze restwarmte, hierna datawarmte genoemd, kan voorzien in de verduurzaming van het bestaande stadswarmtenet (van Vattenfall), ingezet worden als regeneratie van gebouwgebonden Warmte Koude Opslag (WKO) of direct aan gebouwen geleverd worden voor
verwarming en tapwater. In alle gevallen wordt koude terug geleverd aan het datacenter dat daardoor minder energie verbruikt voor haar koeling. De benutting van datawarmte levert dus verduurzaming van de gebouwde omgeving op.

fragment ©Wikicommons 2017

Gelet op het ambitieniveau en de stedelijke bebouwingsdichtheid ligt een collectieve oplossing voor de ontsluiting van datawarmte voor de hand. Voor energieleveranciers wordt een groot gebied via een concessie opengesteld voor de levering van datawarmte. De gedachte is dat hiermee de gemeente een extra versnelling geeft aan de inzet van datawarmte. De verwachting is dat met een concessie voor een exploitant het risico van niet-aansluiten door ontwikkelpartijen significant wordt verlaagd. Door middel van een aanbestedingsprocedure wordt een partij gecontracteerd.

Concessies voor distributienetten worden sinds 1 juli 2016 wettelijk gereguleerd door de Aanbestedingswet. Op grond van de wet is de gemeente voornemens deze concessie aan te besteden. Middels onderhavige aanbesteding selecteert de gemeente een partij met wie een bouwteamovereenkomst wordt aangegaan en met wie, uitsluitend indien partijen daarover tijdens de looptijd van de bouwteamovereenkomst (bouwteamfase) overeenstemming bereiken, een concessieovereenkomst wordt aangegaan (concessiefase).
De winnende inschrijver wordt beoogd concessiehouder/exploitant en werkt in een bouwteam ontwerp, realisatie, exploitatie, beheer en onderhoud van het energiesysteem uit.

Bron: TenderNed/ Mercell, 25 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *