Vormgeving en publicatie gemeentelijk nieuws Amstelveen – Aanbestedingsnieuws

Vormgeving en publicatie gemeentelijk nieuws Amstelveen

Bron: Gemeente Amstelveen , Amstelveens Nieuwsblad

De gemeente Amstelveen is op zoek naar één opdrachtnemer die voor de opmaak, wekelijkse plaatsing en verspreiding van het gemeentelijk nieuws in een lokale krant ten behoeve van de gemeente Amstelveen kan zorgen. Effectiviteit en kwaliteit zijn twee belangrijke factoren die bij
deze opdracht een grote rol spelen.

De opdracht betreft de opmaak, verspreiding en publicatie van gemeentelijk nieuws voor de gemeente Amstelveen. De gemeente Amstelveen besteedt haar publicaties in een huis-aan-huisblad aan. Het betreft hier de wekelijkse pagina’s gemeentenieuws en diverse themapagina’s
verdeeld over het jaar. Het gemeentenieuws is bedoeld om besluiten en maatregelen van het college mede te delen en uit te leggen. De themapagina’s gaan over inhoudelijke onderwerpen zoals bereikbaarheid, veiligheid, etc. De gemeente- en themapagina’s zijn alleen beschikbaar voor gemeentelijke informatie dus niet voor berichtgeving van derden of andere adverteerders van opdrachtnemer. In principe zijn alle bewoners van de gemeente Amstelveen de doelgroep. De afdeling communicatie binnen de gemeente Amstelveen is inhoudelijk verantwoordelijk voor de
teksten op de gemeentepagina’s en themapagina’s. De taak van de opdrachtnemer betreft het zo goed mogelijk vormgeven, drukken en verspreiden van de voornoemde pagina’s in het huis-aan-huisblad van de desbetreffende uitgever. De vormgeving geldt alleen voor de gemeentepagina’s. De themapagina’s worden opgemaakt aangeleverd. Het huis-aan-huisblad wordt op woensdag verspreid.

De omvang van de opdracht behelst ongeveer 100 tabloidpagina’s gemeentenieuws per jaar (gemiddeld 2 per week). Daarnaast plaatst de gemeente gemiddeld 30 keer per jaar een themapagina variërend van een halve pagina tot twee pagina’s (spread) in de krant. De
themapagina’s worden kant en klaar in PDF aangeleverd. Wekelijks staat er op de voorpagina een kleine advertentie (oortje) met verwijzing naar artikelen op de gemeentepagina. Zowel de frequentie als de omvang van het publicatiemateriaal kan gedurende de looptijd van het
contract wijzigen. Er geldt geen afnameverplichting. Voornoemde cijfers zijn slechts een indicatie, inschrijvers kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Het verspreidingsgebied betreft onderstaande postcodes: 1180 t/m 1189.

De raamovereenkomst die bij een eventuele gunning wordt aangegaan kent een initiële looptijd van één jaar, met als gewenste ingangsdatum 1 november 2020 en eindigend op 1 november 2021.
De looptijd kan drie keer met (telkens) één jaar door de opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden.

Indien de aanbestedende dienst gedurende de duur van overeenkomst besluit om aanvullende leveringen en/of diensten aan te schaffen dan kunnen deze uitbreidingen onderdeel gaan uitmaken van de naar aanleiding van deze aanbesteding te sluiten overeenkomst. De aanbestedende dienst behoudt zich echter het recht voor om deze eventuele aanvullende leveringen en/of diensten buiten deze overeenkomst te laten en door een derde te laten uitvoeren.

Bron: Tenderned 4 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201976

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *